Voordat je met je studie begint

Praktische informatie voor toegelaten studenten

Je hebt bericht gekregen dat je voorwaardelijk of definitief bent toegelaten tot de master(s) van je keuze. Om in september te starten met je studie, is onderstaande informatie voor jou van belang.

Voldoen aan voorwaarden voor definitieve toelating

In je toelatingsbrief vind je aan welke voorwaarden je moet voldoen om je voorwaardelijke  toelating  om te zetten in een definitieve toelating.  Lees deze goed door. Vaak dien je nog een bewijs van afstuderen aan te leveren en/of de uitslag van een Engelse taaltest.

Praktische informatie

Voor informatie over huisvesting, studiefinanciering, introductiedagen, openbaar vervoer, de academische kalender, verzekeringen:

UvA studentensite

Vragen over studiezaken, zoals vakaanmelding, UvANetID, collegekaart, roosters?

Ga naar: www.student.uva.nl > [jouw MA programma] > a-z

Introductiedag

Introductie nieuwe masterstudenten, augustus 2015

Introductiedagen

Voordat het academisch jaar op 1 september begint, worden er verschillende introducties georganiseerd. Enkele hiervan zijn verplicht. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

In de laatste week van augustus organiseert de Graduate School of Humanities een voorlichting voor alle masterstudenten die nieuw zijn aan de UvA. Vrijwel alle masterprogramma’s organiseren hiernaast ook programmaspecifieke introductiesessies.

Cursus Nederlands voor studenten

Het taleninstituut van de UvA, het INTT, biedt cursussen wetenschappelijk schrijven aan voor Nederlandse studenten. Studenten die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, kunnen daar ook cursussen Nederlands voor buitenlanders volgen.

Nog vragen?

  • Student Service Desk via Digital Student Service Desk: bewijs van inschrijving, Studielink, collegegeld, UvANetID.
  • Onderwijsadministraties via student.uva.nl > [je masterprogramma] > a-z > onderwijsadministratie > contact: vakaanmelding, studiegids, rooster.
  • Admissions Office, Graduate School of Humanities: Aanmelding en toelating masters, aanmelddocumenten, Engelse taaltest en uitslagen.

Published by  Graduate School of Humanities

31 October 2016