Schakelprogramma

Archival and Information Studies (Heritage Studies)

Bestemd voor:

  • Studenten met afgeronde hbo-bachelor 

Biedt toegang tot:

  • het masterprogramma Archival and Information Studies (diploma Heritage Studies 60 ECTS)

Aanmelden

Je schrijft je vóór 1 juni via Studielink in als schakelstudent Media and Information aan de UvA. De examencommissie van het College of Humanities neemt vervolgens contact met je op en zal o.a. de volgende documenten opvragen:

  • een kopie van je hbo-diploma, mits dat al behaald is;
  • een kopie cijferlijst van tot dan toe behaalde vakken en een opsomming van vakken die nog afgerond moeten worden.

Wanneer je in het bezit bent van een ander hbo-diploma dan IDM of een daarmee vergelijkbare opleiding op het gebied van media en informatie, moet je tevens een kernachtige beschrijving bijvoegen van de inhoud van de vakken die relevant zijn voor toelating tot het schakelprogramma (d.w.z. duidelijk herkenbaar behorend het terrein van Media en informatie/ informatiewetenschap).

Vakken schakelprogramma

Een beschrijving van de inhoud van het schakelprogramma vind je in de UvA Studiegids (zie link hieronder).

Let op! Het schakelprogramma dient in één keer succesvol te worden doorlopen (herinschrijven is niet mogelijk).

Tarief schakelprogramma

Via onderstaande verwijzing kom je op informatie over alle UvA Schakelprogramma's. Hier kun je ook zien welk tarief voor jou van toepassing is. 

Published by  Faculty of Humanities

9 October 2018