Beroepsgeoriënteerde specialisatie

Film Studies

Nederlandssprekende studenten van het programma Film Studies kunnen ook kiezen voor de beroepsgeoriënteerde specialisatie.

In deze specialisatie bestudeer je documentaire en fictieprojecten vanuit een kritisch beroepsperspectief. Televisie- en filmdramaturgie staan hierbij centraal. Belangrijke accenten liggen op research, ideeontwikkeling, analyse, evaluatie, argumentatie en contextualisering. De beroepsgeoriënteerde specialisatie richt zich op het beroepsveld van filmresearchers, redacteuren en eindredacteuren en filmproducenten.

Deze specialisatie kan ook binnen het masterprogramma Television and Cross-Media Culture gevolgd worden.

Opbouw specialisatie

De beroepsgeoriënteerde specialisatie omvat 30 EC. In het eerste semester volg je het vak Research en ontwikkeling voor documentaire en fictie (18 EC) en in het tweede semester loop je een masterstage (12 EC).

Een uitgebreide beschrijving van de vakken de beroepsgeoriënteerde specialisatie vind je in de digitale UvA Studiegids.

Selectieprocedure

Voor de beroepsgeoriënteerde specialisatie geldt een selectieprocedure. Een van de voorwaarden voor toelating is een cijfergemiddelde van ten minste een 7.0.

Geef in je motivatiebrief aan of je een voorkeur hebt voor de documentaire of fictierichting. Ook als je geen specifieke voorkeur hebt, horen we dit graag. Naar aanleiding van je aanmelddossier kun je worden uitgenodigd voor een gesprek.

Hbo-bachelor: niet toelaatbaar

Studenten met een afgeronde hbo-opleiding zijn niet toelaatbaar tot deze master. De UvA heeft geen schakelprogramma voor deze master. 

Aanmelddocumenten

Om je aan te melden voor deze specialisatie vragen we je een aantal documenten te uploaden. Een overzicht en uitleg van deze documenten vind je in het document 'Application documents explained'. Ga hiervoor naar Meld je aan bij de GSH (Submit yuor application).

Vragen?

Heb je vragen over de beroepsgeörienteerde specialisatie, neem dan contact op met:

Dr. F.A.M. (Erik) Laeven
T: (0)20 525 6165
E: F.A.M.Laeven@uva.nl

of

Drs. J. (Judith) Tromp
T: (0)20 525 4509
E: J.Tromp@uva.nl

 

Published by  Faculty of Humanities

13 February 2018