Schakelprogramma

Music Studies

Bestemd voor:

  • studenten met een bachelordiploma van een conservatorium

Biedt toegang tot:

  • het masterprogramma Musicology (diploma Arts and culture)

Aanmelden

Je schrijft je vóór 1 juni via Studielink in als schakelstudent Muziekwetenschap aan de UvA. De examencommissie van het College of Humanities neemt vervolgens contact met je op. De commissie zal in ieder geval de volgende documenten van je vragen:

  • een kopie van je hbo-diploma, mits behaald;
  • een kopie cijferlijst van de tot dan toe behaalde vakken en een opsomming van de vakken die je nog moet afronden.

Contact

Dr. Barbara Titus

Vakken schakelprogramma

Een beschrijving van de vakken van het schakelprogramma vind je in de digitale UvA Studiegids.

Let op! Het schakelprogramma dient in één keer succesvol te worden doorlopen (herinschrijven is niet mogelijk).

Tarief 

Via onderstaande verwijzing vind je meer informatie over de schakelprogramma's aan de UvA en de tarieven die hiervoor gelden.

Published by  Faculty of Humanities

28 November 2017