Militaire geschiedenis (Geschiedenis)

In het masterprogramma Militaire geschiedenis bestudeer je de geschiedenis van oorlog en georganiseerd geweld.Oorlog en geweld in de geschiedenis

Oorlogen en krijgsmachten zijn een vast onderdeel van de menselijke samenleving, beschaving en cultuur. Ze vormen een belangrijke voortdrijvende factor van het geschiedverloop en brengen niet zelden diepe cesuren en ingrijpende wendingen in de geschiedenis teweeg. De wijze(n) van oorlogvoering zoals die zich in het westen, met name in Europa, hebben ontwikkeld, zijn in de periode sinds de late Middeleeuwen langzamerhand maatgevend geworden. Ze zijn door vrijwel elke staat overgenomen en hebben tegelijkertijd de wereld diepgaand beïnvloed, temeer doordat deze wijze(n) van oorlogvoering een enorme financiële en organisatorische inspanning vereisten.

Tot diep in de negentiende eeuw was de voorbereiding op een eventuele oorlog, dan wel het daadwerkelijk voeren ervan, de belangrijkste overheidstaak. Hierdoor zijn oorlogen en krijgsmachten uitgegroeid tot een wezenlijk kenmerk van de (westerse) cultuur en kunnen zij ook worden bestudeerd als een cultuurverschijnsel dat grote invloed heeft op het maatschappelijk leven en op dat van de individuen (burger of militair) die er deel van uitmaken.

Militaire geschiedenis aan de UvA

Alleen aan de UvA vind je een master over de geschiedenis van oorlog en van de militaire organisaties die haar voerden. Als student Militaire geschiedenis analyseer je verschillende aspecten van oorlog en georganiseerd geweld, zoals:

  • de politieke sturing van oorlog en krijgsmacht;
  • het maatschappelijk draagvlak ervan;
  • de maatschappelijke houding ten opzichte van oorlog en militair geweld;
  • de financiering, vorming, organisatie en uitrusting van krijgsmachten;
  • de operationele inzet van de krijgsmacht;
  • de doorwerking van politieke en militaire tradities;
  • vormen van militair leiderschap en tegenkrachten als pacifisme en antimilitarisme.

Militaire geschiedenis aan de UvA biedt:

  • een uniek historisch onderwijsprogramma over oorlog en georganiseerd geweld in de geschiedenis, dat dankzij een hechte samenwerking met Nederlandse Defensie Academie midden in de actualiteit staat;
  • ruime stagemogelijkheden (o.a. bij musea, onderzoeksinstellingen en het Ministerie van Defensie), waarbij je militairhistorische kennis koppelt aan de praktijk;
  • een intensieve training in analytische, communicatie en presentatievaardigheden die vereist zijn voor een beroepscarrière op academisch niveau.

Militaire geschiedenis in deeltijd

Het voltijdsprogramma Militaire Geschiedenis duurt één jaar en heeft een studielast van 60 EC. Het programma wordt ook in deeltijd aangeboden en kan in anderhalf of in twee jaar worden afgerond. Als deeltijdstudent volg je het onderwijs samen met de voltijdstudenten. Het programma voor de deeltijdopleiding stel je samen in onderling overleg met de mastercoördinator, dr. Samuël Kruizinga (zie: Contact).

Diploma

Militaire geschiedenis is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Brochure ontvangen?

In onze brochure staan enkele aspecten van dit masterprogramma bij elkaar.


Diploma
MA Geschiedenis
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
66034

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen