Toelating en inschrijving

Graduate School of Humanities

Vanaf half november is het mogelijk om je aan te melden voor een masterprogramma in de Geesteswetenschappen bij de UvA. Al onze masterprogramma's starten in september.

Inschrijfproces

1. Check de deadlines

De aanmelddeadlines voor masters die beginnen in september:

Deadline Voor:
15 januari
  • AES/AMS UvA beurzen (non-EU)
1 februari
  • De master Conservation and Restoration of Cultural Heritage
1 maart
  • Duale masters en onderzoeksmasters
  • Alle aanmelders met een non-EU nationaliteit
  • Aanmelders met EU nationaliteit die zich willen aanmelden voor huisvesting via de UvA*
15 mei
  • Reguliere eenjarige masterprogramma's
  • Studenten met een Nederlandse of EU nationaliteit en vooropleiding*


* EU studenten die zich aanmelden na 1 maart komen niet in aanmerking voor de huisvestingsaanmelding voor internationale studenten.

2. Check de toelatingseisen

Ieder masterprogramma heeft andere toelatingseisen. Deze kan je vinden onder het kopje ‘Toelating en inschrijving’ bij elk masterprogramma.

3. Schrijf je in via Studielink

Inschrijven voor een opleiding gaat via Studielink. Je hebt hiervoor een DigiD nodig. Schrijf je in via de link op de pagina ‘Toelating en inschrijving’.

4. Activeer je UvAnetID

Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

5. Doe je masteraanmelding in MyInfo

Nadat je je UvAnetID hebt geactiveerd, kan je inloggen in MyInfo, het aanmeldformulier waar je je aanmelddocumenten kunt uploaden. Houd bij het volledig maken van je aanmelding rekening met de volgende zaken:

Deadline

Dien je aanmelding in voor de aanmelddeadline die op jou van toepassing is (zie stap 1). Aanmeldingen die na de deadline worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen.

Taaltest

Indien je je aanmeldt voor een Engelstalig programma, zal je in sommige gevallen ook een scorerapport van een Engelse taaltest moeten uploaden. Voor meer informatie over de Engelse taaleisen en vrijstellingen, zie: 

Aanmelddocumenten

Voor je aanmelding zijn er een aantal vereiste documenten die je dient up te loaden. Zorg ervoor dat je de aanmelddocumenten als volgt upload: naam document_jouw voornaam en achternaam.

Voor meer informatie over het aanmelden en uploaden van de documenten in MyInfo, kun je terecht op de website van de Graduate School of Humanities.

6. Wacht op toelatingsbesluit

Zodra we je aanmelding hebben ontvangen, zal de toelatingscommissie je aanmelding bekijken. Late aanmeldingen zullen niet in behandeling worden genomen.

Published by  Graduate School of Humanities

13 October 2018