Toelatingseisen

Graduate School of Humanities

De Graduate School of Humanities staat open voor aanmeldingen van studenten die voldoen aan de toelatingseisen van onze masterprogramma’s.

Een universitair bachelordiploma

Elk masterprogramma heeft zijn eigen toelatingseisen. Deze kan je vinden onder het kopje ‘Toelating en inschrijving’ bij elk masterprogramma. Studenten dienen op zijn minst een universitair Bachelordiploma te hebben ontvangen in een richting relevant voor het masterprogramma.

Niet toelaatbaar

Studenten met een afgeronde hbo-bachelor zijn niet direct toelaatbaar tot een master aan de Graduate School of Humanities. In een aantal gevallen kun je via een schakelprogramma (pre-master) een aanvullend programma volgen. Meer informatie hierover is te vinden bij  Schakelprogramma’s.

Studenten met een afgeronde hbo-master kunnen zich aanmelden voor een masterprogramma aan de Graduate School of Humanities om zo deel te nemen aan de selectieprocedure. Het aanmelddossier wordt beoordeeld door de toelatingscommissie.

Internationale studenten

Het niveau van het Bachelordiploma dat aan een buitenlandse universiteit is behaald dient equivalent te zijn aan 3 jaar onderwijs aan een Nederlandse universiteit. Alle cijferlijsten en diploma’s van internationale studenten zullen gewaardeerd worden volgens de richtlijnen van het Nuffic.

Cijfergemiddelde voor selectieve programma’s

Als je je aanmeldt voor een selectief programma, dien je een cijfergemiddelde te hebben van tenminste:

  • B/3.2 (Amerikaans GPA systeem) voor duale masterprogramma’s en 3.5 voor onderzoeksmasters.
  • 2:1 (een ‘upper second’ volgens het Britse hoger onderwijssysteem).
  • C (ECTS-systeem) voor duale masterprogramma’s en een B voor onderzoeksmasters.
  • 7.0 (Nederlands systeem) voor duale masterprogramma’s en een 7.5 voor onderzoeksmasters.

Let op: toelating geschiedt niet enkel op basis van voldoende cijfergemiddelde: er wordt naar het hele dossier gekeken.

Nederlandse taaleisen

Alle studenten die zich aanmelden voor een masterprogramma waarvan de voertaal Nederlands is, dienen het Nederlands op academisch niveau te beheersen. In sommige gevallen kan een student worden gevraagd een NT2 examen af te leggen.

Aanmelddocumenten

Om je aan te melden voor deze master vragen we je een aantal documenten te uploaden. Ga hiervoor naar Meld je aan bij de GSH.

Published by  Graduate School of Humanities

31 October 2017