Studieprogramma

Dramaturgie

Opbouw programma

Het duale masterprogramma Dramaturgie heeft een studielast van 90 EC:

  • 24 EC kernvakken
  • 18 EC keuzevakken
  • 30 EC stage
  • 18 EC masterscriptie

Dramaturgie is een intensief duaal programma van anderhalf jaar waarin je theorie en praktijk combineert. Je volgt theoretische vakken, praktijkgerichte vakken, een pre-stage (variëteit aan projecten in de praktijk), wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een scriptie, en een uitgebreide stage bij een theatergezelschap.

Jouw interesses staan hierbij centraal; je ontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd en waar mogelijk wordt het programma aan jouw leervraag aangepast.

UvA Studiegids

Een studieschema en uitgebreide (keuze)vakbeschrijvingen vind je in de digitale UvA Studiegids:

Published by  Faculty of Humanities

14 June 2018