Schakelprogramma

Dramaturgie

Bestemd voor:

Studenten met een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van theater, zoals Docent Drama of Regie, met voldoende kennis van theorie en geschiedenis en bij voorkeur met een minor Theaterwetenschap (24 EC) gevolgd aan de UvA.

Biedt toegang tot:

  • De selectieprocedure van het duale masterprogramma Dramaturgie (diploma Arts and culture).

Aanmelden

Je schrijft je vóór 1 juni via Studielink in als schakelstudent Theaterwetenschap aan de UvA. De examencommissie van het College of Humanities neemt vervolgens contact met je op. De commissie zal in ieder geval de volgende documenten van je vragen:

  • een kopie van je hbo-diploma, mits dat al behaald is;
  • een kopie van je cijferlijst van tot dan toe behaalde vakken en een opsomming van de vakken die je nog moet afronden. 

Contact

Ricarda Franzen MA

Vakken schakelprogramma

Een beschrijving van de inhoud van het schakelprogramma vind je in de digitale UvA Studiegids.

Let op! Het schakelprogramma dient in één keer succesvol te worden doorlopen (herinschrijven is niet mogelijk).

Tarief

Via onderstaande verwijzing vind je meer informatie over de schakelprogramma's aan de UvA en de tarieven die hiervoor gelden.

Published by  Faculty of Humanities

31 August 2017