Nederlands als tweede taal en meertaligheid (Taalwetenschappen)

Het duale masterprogramma Nederlands als tweede taal en meertaligheid (NT2) onderzoekt hoe mensen zich de Nederlandse taal eigen maken en hoe dit proces verbeterd kan worden.Moedertaal plus Nederlands 

Tot de jaren zestig was de Nederlandse samenleving - met uitzondering van Friesland - vrijwel volledig Nederlandstalig. De laatste decennia zijn binnen onze landsgrenzen grote groepen mensen komen wonen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Om goed te kunnen functioneren is het nodig dat zij het Nederlands als tweede taal goed leren beheersen.

NT2 aan de UvA

Min of meer gelijk met de maatschappelijke ontwikkelingen is het vak Nederlands als tweede taal en meertaligheid (NT2) ontstaan. Om het onderwijs in NT2 te verbeteren, is veel kennis nodig. Academisch geschoolden op dit gebied kunnen een belangrijke bijdrage hieraan leveren, bijvoorbeeld door de begeleiding en training van docenten NT2, advies aan diverse instellingen die NT2-onderwijs verzorgen, ontwikkeling van NT2-leermiddelen en onderzoek naar de onderwijspraktijk.
Spreekt dit je aan? Kies dan voor het duale masterprogramma Nederlands als tweede taal en meertaligheid.

Duaal programma

Nederlands als tweede taal en meertaligheid is een duaal programma: een academische voorbereiding op een specifiek beroep. Duale programma's duren anderhalf jaar; de praktijkperiode van een half jaar is een belangrijk onderdeel van het curriculum.

Diploma

Nederlands als tweede taal en meertaligheid is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Taalwetenschappen. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Taalwetenschappen en de titel Master of Arts (MA).

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de factsheet.


Degree programme
MA Taalwetenschappen
Type
Regular study programme
Mode
Full-time
Credits
90 ECTS, 18 months
Language of instruction
Dutch
Starts in
September
CROHO code
60816

Published by  Faculty of Humanities