Schakelprogramma

Nederlands als tweede taal en meertaligheid

Bestemd voor:

  • studenten met een afgeronde hbo-opleiding of universitair bachelordiploma die niet over een (voldoende) talige achtergrond beschikken om direct toegelaten te worden tot de duale master Nederlands als tweede taal en meertaligheid. 

Biedt toegang tot:

  • de selectieprocedure van de master Nederlands als tweede taal en meertaligheid.

Toelating tot het schakelprogramma staat formeel los van de toelating tot de masteropleiding. In de praktijk worden evenwel alle studenten die met goed gevolg aan het schakel- of aansluitprogramma deelnemen in het volgende studiejaar tot de masteropleiding toegelaten.

Aanmelden

Je schrijft je vóór 1 juni via Studielink in als schakelstudent Nederlandse taal en cultuur aan de UvA. De examencommissie van het College of Humanities neemt vervolgens contact met je op. De commissie zal in ieder geval de volgende documenten van je vragen:

  • een kopie van je bachelordiploma, mits dat al behaald is;
  • een kopie cijferlijst van de tot dan toe behaalde vakken en een opsomming van de vakken die je nog moet afronden.

Contact

Prof. dr. Folkert Kuiken

Vakken schakelprogramma

Een beschrijving van de vakken van het schakelprogramma vind je in de digitale UvA Studiegids.

Let op! Het schakelprogramma dient in één keer succesvol te worden doorlopen (herinschrijven is niet mogelijk).

Tarief 

Via onderstaande verwijzing vind je meer informatie over de schakelprogramma's aan de UvA en de tarieven die hiervoor gelden.

Published by  Faculty of Humanities

19 November 2018