Toelating en inschrijving

Boekwetenschap (Kunst- en cultuurwetenschappen)

Vanaf half november is het mogelijk om je aan te melden voor een masterprogramma in de Geesteswetenschappen bij de UvA. Al onze masterprogramma's starten in september.

Inschrijfproces

1. Check de deadlines

Aanmelddeadline Voor:
1 maart
 • Alle aanmelders met een non-EU/EEA-nationaliteit
 • Aanmelders met EU/EEA*-nationaliteit die zich willen aanmelden voor huisvesting via de UvA
15 mei
 • Studenten met een Nederlandse of EU/EEA*-nationaliteit 


* EU/EEA-studenten die zich aanmelden na 1 maart komen niet in aanmerking voor de huisvestingsaanmelding voor internationale studenten.

2. Check de toelatingseisen

Het masterprogramma Boekwetenschap is open voor aanmelding voor kandidaten die beschikken over een bachelorgraad in de Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam of een andere erkende Nederlandse universiteit.

Voor kandidaten met een van de volgende universitaire bachelorprogramma’s is de master Boekwetenschap een logisch vervolg:

 • Nederlandse taal en cultuur
 • Kunstgeschiedenis
 • Klassieke talen
 • Religiewetenschappen
 • Geschiedenis
 • Cultuurwetenschappen
 • Media en Cultuur

Minor Boekwetenschap en handschriftenkunde

Heb je een ander bachelordiploma dan hierboven genoemd dan geldt als toelatingsvoorwaarde dat je de minor Boekwetenschap en handschriftenkunde (30 EC) hebt gevolgd of, in overleg, deficiënties door middel van het instapprogramma hebt weggewerkt.

Instapprogramma

De toelatingscommissie kan op grond van je aanmelddossier vaststellen dat je, bij onvoldoende theoretische of historische voorkennis of doordat je de minor niet hebt gevolgd, in de maand voorafgaand aan de start van de master een instapprogramma moet volgen. Het instapprogramma bestaat uit colleges: 

 • codicologie
 • analytische bibliografie
 • paleografie
 • archivistiek (workshop)

Let op: voor de studiepaden ‘Kinderboeken’ en ‘Cultureel Ondernemen in het Boekenvak’ zijn de minor Boekwetenschap en handschriftenkunde en het instapprogramma geen toelatingsvoorwaarde. Neem bij twijfel tijdig contact op met de mastercoördinator van dit programma.

Hbo-diploma: niet toelaatbaar

Studenten met een afgeronde hbo-opleiding zijn niet toelaatbaar tot deze master. De UvA heeft geen schakelprogramma voor deze master. 

Studentprofiel

Je komt in aanmerking voor deze master als je een van de voorgenoemde bachelordiploma’s hebt behaald en aantoonbaar beschikt over de volgende kennis en kwaliteiten:

 • Je hebt belangstelling voor boek en boekgeschiedenis.
 • Je hebt het vermogen om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten op gevorderd (bachelor)niveau op het vakgebied dat je beheerst. 
 • Je beschikt over een uitstekende schrijfvaardigheid in het Nederlands.
 • Daarnaast heb je een goede vaardigheid in het lezen van (Engelstalige) academische teksten.

Nederlandse taaleis

Ben je een internationale student? Dan kan je gevraagd worden een NT2-diploma aan te leveren. Als dit op jou van toepassing is, dien je dit diploma te uploaden als onderdeel van je masteraanmelding in MyInfo (zie stap 5).

3. Schrijf je in via Studielink

Inschrijven voor een opleiding gaat via Studielink. Je hebt hiervoor een DigiD nodig. Lees voordat je je aanmelding in Studielink start eerst de Studielink-instructies.

Studenten die zich willen aanmelden voor het masterprogramma Boekwetenschap dienen eerst in Studielink een verzoek tot inschrijving in voor het masterprogramma Kunst- en cultuurwetenschappen 60 EC of Arts and Culture 60 EC.

Het kan tot 48 uur na het indienen van je verzoek tot inschrijving duren voordat je je UvAnetID krijgt waarmee je je daadwerkelijke masteraanmelding in MyInfo kunt indienen. Heb je al een UvAnetID? Dan kun je na het indienen van je verzoek tot inschrijving in Studielink direct door naar stap 5: Doe je masteraanmelding in MyInfo.

Ga naar Studielink

4. Activeer je UvAnetID

Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

5. Meld je aan voor de master in MyInfo

Nadat je je UvAnetID hebt geactiveerd, kan je inloggen in MyInfo, het aanmeldformulier waar je je aanmelddocumenten kunt uploaden. Houd bij het uploaden van de documenten en het indienen van je aanmelding rekening met de volgende zaken:

Deadline

Dien je aanmelding in voor de aanmelddeadline die op jou van toepassing is (zie stap 1). Aanmeldingen die na de deadline worden ingediend zullen niet in behandeling worden genomen.

Aanmelddocumenten

Voor je aanmelding zijn er een aantal vereiste aanmelddocumenten die je dient up te loaden. Bekijk het overzicht en de richtlijnen voor de aanmelddocumenten op de website van de Graduate School of Humanities.

Je dient de volgende documenten te uploaden: cijferlijsten en diploma's, een motivatiebrief, een CV, een voorbeeld academisch geschreven werk, een taaltest (indien van toepassing) en programmaspecifieke documenten (indien van toepassing). Zorg ervoor dat je de aanmelddocumenten upload volgens het format: Naam document_jouw voornaam en achternaam.

Nederlandse taaleis

Ben je een internationale student? Als je al in het bezit bent van een NT2-diploma, dan dien je dit te uploaden op je aanmeldpagina in MyInfo.

6. Wacht op toelatingsbesluit

Zodra we je aanmelding hebben ontvangen, zal de toelatingscommissie je aanmelding bekijken. Late aanmeldingen zullen niet in behandeling worden genomen. Je zal het besluit per e-mail ontvangen. We streven ernaar je binnen acht weken na de aanmelddeadline te informeren.

Na (voorwaardelijke) toelating

7. Accepteer aanbod/sla aanbod af

Indien je voorwaardelijk bent toegelaten tot een masterprogramma van de Graduate School of Humanities, ontvang je een e-mail met daarin een link om het aanbod te accepteren, af te slaan of uit te stellen.

Aanbod accepteren (Accept offer)

Je zal gaandeweg verdere informatie ontvangen over het afronden van je aanmelding. Lees voor nu de stappen 8 t/m 12 voor informatie over de vervolgstappen.

Ben je een internationale student? Bekijk dan de stappen 8 t/m 13 van het inschrijfproces voor internationale studenten op de website van de Graduate School of Humanities (voor onder andere meer informatie over het aanvragen van visa en huisvesting).

Aanbod afslaan (Decline offer)

Indien je hebt besloten het aanbod voor de masteropleiding af te slaan, zorg er dan voor dat je je verzoek tot inschrijving in Studielink intrekt om geen verdere e-mails van de UvA te ontvangen over het afronden van je inschrijving.

Aanbod uitstellen (Defer offer)

Het is alleen mogelijk een aanbod voor een 1-jarig (niet-selectief) masterprogramma uit te stellen tot het volgende academisch jaar. In dit geval zal je je het jaar daarop opnieuw in Studielink en MyInfo moeten aanmelden. In MyInfo kun je dan de e-mail waarin je wordt medegedeeld voorwaardelijk te zijn toegelaten uploaden in plaats van de aanmelddocumenten. Als je na het uitstellen wederom besluit niet aan het programma deel te nemen, verlies je je plek in het masterprogramma; je zal je dan opnieuw met aanmelddocumenten moeten aanmelden voor het programma. Let op, het kan zijn dat je dan een ander toelatingsbesluit ontvangt.

8. Stuur je gewaarmerkte documenten op

Voor de UvA om vast te stellen dat je je bachelor hebt afgerond voordat je op 1 september aan je masteropleiding begint, dien je gewaarmerkte kopieën van je diploma(s) en cijferlijst(en) van je genoten hoger onderwijs op te sturen aan de Graduate School of Humanities. Kopieën die niet gewaarmerkt zijn en digitale scans van gewaarmerkte kopieën worden niet geaccepteerd.

Deadlines inzenden gewaarmerkte kopieën:

1 augustus: studenten met een buitenlandse vooropleiding
24 augustus: studenten met een Nederlandse vooropleiding

Postadres:
Universiteit van Amsterdam
Graduate School of Humanities, Admissions Office (kamer 0.11)
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
Nederland

Ontvang je je diploma na 31 augustus?

Als je bent afgestudeerd voor je bachelor met een afstudeerdatum van uiterlijk 31 augustus, maar je je daadwerkelijke diploma na 31 augustus ontvangt, stuur dan een gewaarmerkte afstudeerverklaring inclusief de definitieve cijferlijst op aan de Graduate School of Humanities. Deze moet onder andere de afstudeerdatum, de stempel van de universiteit en de handtekening van iemand van de universiteit bevatten om te worden geaccepteerd. Let op: de afstudeerdatum moet een datum zijn vóór 1 september 2019. Ligt je officiële afstudeerdatum na 31 augustus? Dan kun je helaas niet starten met de master.

Ben je UvA-student?

Studenten die hun bachelordiploma aan de UvA zullen behalen hoeven geen gewaarmerkte documenten aan te leveren. Studeer je aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA? Dan geeft de Onderwijsbalie je afstuderen door aan het Admissions Office. Studeer je aan een andere faculteit van de UvA? Laat het ons weten zodra je bericht hebt gekregen van de Onderwijsbalie van jouw faculteit dat je bent afgestudeerd zodat we je afstuderen kunnen verifiëren in SiS.

9. Meld je aan voor vakken

Tijdens de vakaanmeldingsperiode in juni kun je je online aanmelden voor vakken in het eerste semester. Via onderstaande links vind je meer informatie over vakaanmelding.

In de Studiegids vind je welke verplichte vakken en keuzevakken worden aangeboden in het eerste semester. De Studiegids voor het aankomende academisch jaar verschijnt in mei op de website. Op www.rooster.uva.nl kun je je vakken selecteren en je rooster bekijken.

Ga voor meer informatie over vakaanmelding naar:

Neem voor vragen over vakaanmelding contact op met de Onderwijsbalie via de Central Student Service Desk.

10. Vraag je studentenkaart aan

Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je (voorwaardelijke) toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

11. Doe mee aan de introductiedag

Programma-introductie

De meeste masterprogramma's organiseren een eigen introductiedag in ofwel de week voor de start van het academisch jaar, ofwel de eerste collegeweek. Je zal hierover meer informatie ontvangen van de opleiding.

12. Betaal het collegegeld

Om je inschrijving te voltooien dien je uiterlijk 31 augustus het collegegeld te hebben betaald. 

Published by  Graduate School of Humanities

21 November 2018