Carrièreperspectief

Duitslandstudies

Studenten van de master Duitslandstudies kwalificeren zich bij uitstek voor de Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt. Door stage te lopen en mee te werken aan activiteiten van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) doen zij brede ervaring op, die zij goed kunnen inzetten op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerden van de master Duitslandstudies werken onder meer bij ministeries (met name Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Onderwijs), in de journalistiek (NOS op 3, de Volkskrant, Elsevier, het Historisch Nieuwsblad), het onderwijs (leraar geschiedenis en Duits), het bedrijfsleven (Aon Inpoint), uitgeverijen (Boom), musea (het Verzetsmuseum en het Anne Frank Huis) en andere instellingen, zoals het Nederlandse Letterenfonds, campagnebureau BKB, het UWV en consultancy bureaus.

Vaardigheden

In de master Duitslandstudies doe je tijdens de hoor- en werkcolleges, en zeker het schrijven van je scriptie, veel inhoudelijke kennis op. Maar even belangrijk zijn de onderzoeks- en schrijfvaardigheden die je je in dit masterprogramma eigen maakt. Dankzij je brede historische kennis, je specifieke kennis op het gebied van Duitslandstudies en je capaciteiten als zelfstandig onderzoeker, denker en schrijver ben je op vele terreinen van de arbeidsmarkt concurrerend en behoort ook promotieonderzoek tot de mogelijkheden.

Stage

Met een stage tijdens de opleiding doe je werkervaring op, leer je het beroepsveld kennen en bouw je alvast een netwerk op. Uiteraard zet je de opgedane werkervaring op je cv. Studenten van de master Duitslandstudies hebben stage gelopen bij NRC Handelsblad, Elseviers Weekblad, het Historisch Nieuwsblad, de NOS, Uitgeverij Boom Nelissen, het NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust en genocidestudies, de Nederlandse ambassade in Berlijn, het Stasi-archief in Berlijn, Nederlandse bedrijven in Duitsland en het Duitsland Instituut Amsterdam.

Andere voorbereiding op de arbeidsmarkt

Naaste een stage kun je je bij Duitslandstudies ook op een andere manier voorbereiden op de arbeidsmarkt. 

  • Het DIA heeft een breed programma van activiteiten waaraan studenten kunnen deelnemen. Zo is er het Graduiertenkolleg, waar studenten en promovendi elkaars werk bespreken. Regelmatig presenteren masterstudenten er hun scriptieonderzoek, waar Duitse wetenschappers vervolgens op reageren.
  • Het DIA is een instituut van de Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Het DIA organiseert speciaal voor masterstudenten internationale conferenties, zoals de jaarlijkse Weimarer Dreieck Sommerschule. Gemotiveerde studenten kunnen hieraan deelnemen.  
  • Afgestudeerden van de master Duitslandstudies gaan vakken volgen in Duitsland, of doen een kopstudie na hun master. De Duitslanddesk biedt de mogelijkheid om tijdens de studie met een beurs in Duitsland te studeren.
  • Het DIA heeft een uitwisselingsprogramma met het Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts van de Friedrich-Wilhems Universität Jena. 

Brochure Geschiedenis en de arbeidsmarkt

Voor meer informatie over de arbeidsmarkt voor historici, zie:

Published by  Faculty of Humanities

7 April 2016