Duitslandstudies (Geschiedenis)

Duitsland is de grootste buur van Nederland, de voornaamste handelspartner en een belangrijke politieke bondgenoot. In dit masterprogramma verwerf je specialistische kennis van de Duitse geschiedenis, politiek, cultuur en maatschappij.Hart van Europa

Duitsland vormt het hart van Europa. Of het nu gaat om politieke of economische ontwikkelingen, wat in Duitsland gebeurt, had - en heeft - direct zijn weerslag op omringende landen. Daarnaast speelt Duitsland een cruciale rol in het Europese integratieproces. Bovendien maakt verdergaande integratie van Europa de bestudering van nationale politieke en maatschappelijke verhoudingen steeds belangrijker.

Duitslandstudies aan de UvA

De UvA biedt Duitslandstudies aan in samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), een wetenschappelijke instelling met een groot internationaal netwerk, die als doel heeft de kennis over en de interesse voor het naoorlogse Duitsland te bevorderen.

Een initiatief van onder andere het DIA is het Duitslandweb, het portaal voor iedereen die belangstelling heeft voor Duitsland en de Duits-Nederlandse betrekkingen. Op de website staat informatie over Duitsland en actuele thema's uit de Duitse politiek, samenleving en recente geschiedenis en staat informatie over wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Samenwerkingsverbanden met andere universiteiten

Als student Duitslandstudies kun je een deel van je studie (bijvoorbeeld de keuzevakruimte) in het buitenland volgen. Het Duitsland Instituut Amsterdam maakt deel uit van een netwerk van Duitslandinstituten, onder meer in Birmingham, Wroclaw en Parijs. Het DIA heeft ook contacten met diverse Duitse universiteiten. Tevens is er ruimte voor excursies naar Duitsland.

Duitslandstudies in deeltijd

Het programma wordt ook in deeltijd aangeboden, en duurt in dat geval anderhalf jaar. Je volgt maximaal 40 ECTS-studiepunten per jaar, ofwel 20 studiepunten per semester. Als deeltijdstudent volg je het onderwijs samen met de voltijdstudenten. Het programma voor de deeltijdopleiding wordt in onderling overleg met de programmacoördinator samengesteld.

Diploma

Duitslandstudies is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Brochure ontvangen?

In onze brochure staan enkele aspecten van dit masterprogramma bij elkaar.


Degree programme
MA Geschiedenis
Type
Regular study programme
Mode
Full-time, part-time
Credits
60 ECTS, 12 months
Language of instruction
Dutch
Starts in
September
CROHO code
66034

Published by  Faculty of Humanities