Studieprogramma

Duitslandstudies

Het programma van Duitslandstudies is interdisciplinair van opzet: je bestudeert het hedendaagse Duitsland vanuit verschillende invalshoeken, waaronder geschiedenis, economie, letterkunde en politicologie.

Tot de onderwerpen behoren de integratie van Oost- en West-Duitsland, de Nederlands-Duitse betrekkingen en de cultuurgeschiedenis van de Weimarrepubliek. Je volgt twee verplichte interdisciplinaire vakken en een colloquium. In het colloquium wordt aandacht besteed aan de historiografie en het schrijven van een scriptieopzet. Daarnaast heb je ruimte voor een keuzevak, kun je stage lopen of een deel van je studie in het buitenland volgen. Je sluit het programma af met een scriptie.

N.B. Kennis van de Duitse taal, ten minste in passieve vorm, is een vereiste voor een goed resultaat van dit programma.

Opbouw programma

Het programma heeft een studielast van 60 EC:

  • 42 EC kernvakken en colloquium
  • 18 EC scriptie

UvA studiegids

Een studieschema en een uitgebreide beschrijving van de vakken vind je in de digitale UvA Studiegids.

Scriptie

De scriptie (18 EC) is een onderzoeksverslag. Het onderwerp van de scriptie bepaal je in overleg met de scriptiebegeleider. De examencommissie wijst in overleg met de scriptiebegeleider de tweede beoordelaar aan. De scriptiebegeleider en de tweede beoordelaar bepalen gezamenlijk het uiteindelijke cijfer dat aan de scriptie wordt toegekend.

Doorstroommogelijkheden

Studenten kunnen tijdens hun eenjarige of duale programma overstappen naar een onderzoeksprogramma. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kun je in de meeste gevallen de tijdens het eenjarige of duale programma behaalde vakken meenemen naar het onderzoeksprogramma. De examencommissie beslist of de vakken hiervoor in aanmerking komen.

Published by  Faculty of Humanities

25 May 2017