Studieprogramma

Duitslandstudies

Duitslandstudies bestudeert het hedendaagse Duitsland vanuit onder meer geschiedenis, economie, letterkunde en politicologie. De onderwerpen lopen uiteen van de integratie van Oost- en West-Duitsland tot de Nederlands-Duitse betrekkingen en de cultuur van de Weimarrepubliek.

Opbouw programma

Het programma heeft een studielast van 60 EC:

  • 42 EC kernvakken en colloquium
  • 18 EC scriptie

Je volgt twee verplichte interdisciplinaire vakken en een colloquium. In het colloquium wordt aandacht besteed aan de historiografie en het schrijven van een scriptieopzet. Daarnaast heb je ruimte voor een keuzevak of een studieverblijf in het buitenland.

Taalvaardigheid Duits

Kennis van de Duitse taal, ten minste in passieve vorm, is een vereiste voor een goed resultaat van dit programma. De opleiding Duitslandstudies biedt studenten die er behoefte aan hebben een aanvullende cursus Duitse taalvaardigheid.

Scriptie

Je sluit het masterprogramma Duitslandstudies af met een scriptie van 18 EC. Je scriptie is een onderzoeksverslag. Het onderwerp bepaal je in overleg met de scriptiebegeleider. 

Stage

Je kunt je keuzeruimte benutten voor een stage. Studenten van deze master hebben stage gelopen bij: NRC Handelsblad, Elseviers Weekblad, het Historisch Nieuwsblad, de NOS, Uitgeverij Boom Nelissen, het NIOD, de Nederlandse ambassade in Berlijn, het Stasi-archief in Berlijn, Nederlandse bedrijven in Duitsland en het Duitsland Instituut Amsterdam.

UvA studiegids

Een studieschema en een uitgebreide beschrijving van de vakken vind je in de digitale UvA Studiegids.

Doorstroommogelijkheden

Studenten kunnen tijdens hun eenjarige of duale programma overstappen naar een onderzoeksprogramma. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kun je in de meeste gevallen de tijdens het eenjarige of duale programma behaalde vakken meenemen naar het onderzoeksprogramma. De examencommissie beslist of de vakken hiervoor in aanmerking komen.

Published by  Faculty of Humanities

14 June 2018