Carrièreperspectief

Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen

De arbeidsmarkt

Afgestudeerden van dit masterprogramma hebben een academisch denkniveau waarmee zij zich uitstekend kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

  • Tijdens de hoor- en werkcolleges, en zeker het schrijven van de scriptie, hebben zij veel inhoudelijke kennis opgedaan. Maar even belangrijk zijn de onderzoeks- en schrijfvaardigheden die zij zich in dit masterprogramma eigen hebben gemaakt.
  • Dankzij hun brede en algemene historische kennis, hun gedetailleerde kennis op het specifieke vakgebied van de internationale betrekkingen en hun capaciteiten als zelfstandig onderzoeker, denker en schrijver zijn zij op vele terreinen van de arbeidsmarkt concurrerend.
  • Afgestudeerden komen vaak terecht in de journalistiek, het voortgezet onderwijs, bij lokale en landelijke overheden, de non-profit sector in binnen- en buitenland (denk aan ngo’s), bij onderzoek- en adviesbureaus en in het bedrijfsleven in algemene zin.
  • Een stage gevolgd tijdens de opleiding kan de carrièreperspectieven nog verbeteren. Voorwaarde is wel dat de stage belangrijke raakvlakken heeft met het vakgebied van de internationale betrekkingen.
  • Afgestudeerden van dit programma studeren soms verder in binnen- of buitenland, bijvoorbeeld in een tweede masterprogramma of op een promotieplaats.

Voor meer informatie over de arbeidsmarkt voor historici, zie:

Published by  Faculty of Humanities

2 May 2018