Rimko van der Maar

Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen

'In onze master onderzoek je officiële diplomatieke documenten, maar ook materiaal van ‘non-state actors’, zoals lobbygroepen, denktanks, ngo's, de pers en soms zelfs invloedrijke individuen.'

Amerikanistiek

Academische staf

  • prof. dr. E.A. (Elizabeth) Buettner

    E.A.Buettner@uva.nl | T: 0205254488

    Go to detailpage
  • dr. J.J.V. (Vincent) Kuitenbrouwer

    J.J.V.Kuitenbrouwer@uva.nl | T: 0205254464

    Go to detailpage

Published by  Faculty of Humanities

28 November 2018