Studieprogramma

Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen

De combinatie van kernvakken met de eigen selectie van keuzevakken zorgt voor zowel een verbreding als een verdieping van je kennis en onderzoeksvaardigheden op het terrein van de internationale betrekkingen.  

Opbouw programma

Semester 1

  • Kernvak (verplicht): 18 EC
  • Themacollege (verplicht): 12 EC

Semester 2

  • Keuzevak(ken): 12 (of 2 x 6) EC
  • Masterscriptie: 18 EC

Bijzondere aspecten

  • Het programma is georganiseerd rond het kernvak van 18 EC in het eerste semester. In dit kernvak krijg je een algemene inleiding in het vakgebied van de Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen.
  • Daarnaast begin je met het vooronderzoek voor je masterscriptie. Het programma GIB is lees- en schrijfintensief, dat wil zeggen dat je veel Engelstalige literatuur moeten lezen en dat een goede schrijfvaardigheid van je verwacht wordt.
  • Het programma is erop gericht om je middels gedegen historisch onderzoek een scriptie te laten schrijven op wetenschappelijk niveau. Met je scriptie (18 EC) lever je een originele bijdrage aan de wetenschappelijke literatuur over het gekozen onderwerp. De scriptie kan dus meer zijn dan een – te allen tijde uiterst zinvolle – oefening in het doen van historisch onderzoek. Het onderwerp bepaal je in overleg met je scriptiebegeleider en de docent van het kernvak in het eerste semester. 

UvA Studiegids

Een studieschema en een uitgebreide beschrijving van de vakken vind je in de UvA Studiegids.

Stage

Een stage tijdens de opleiding kan je carrièreperspectieven verbeteren. Voorwaarde hiervoor is wel dat er belangrijke raakvlakken zijn met het vakgebied van de geschiedenis van de internationale betrekkingen.

Doorstroommogelijkheden

Studenten kunnen tijdens hun eenjarige of duale programma overstappen naar een onderzoeksprogramma. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kunnen zij in de meeste gevallen de tijdens het eenjarige of duale programma behaalde vakken meenemen naar het onderzoeksprogramma. De examencommissie beslist of de vakken hiervoor in aanmerking komen.

Published by  Faculty of Humanities

15 June 2018