Studieprogramma

Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen

Het curriculum van het masterprogramma Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen (GIB) biedt studenten de mogelijkheid om via het volgen van diverse kern- en keuzevakken hun historische kennis op het terrein van de internationale betrekkingen zowel te verbreden als te verdiepen.

Het programma is georganiseerd rond het verplichte Colloquium (kernvak) van 18 EC, dat in het eerste semester wordt aangeboden.

  • In dit kernvak krijgen de studenten een algemene inleiding op het vakgebied van de Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, zoals dit door de docenten van de opleiding Geschiedenis wordt vertegenwoordigd in hun specialisaties, maar ook in algemene zin.
  • Daarnaast wordt een begin gemaakt met het vooronderzoek van de scriptie. Het programma GIB is lees- en schrijfintensief, dat wil zeggen dat de studenten veel Engelstalige literatuur moeten lezen en dat een goede schrijfvaardigheid van hen verwacht wordt.
  • Het programma is erop gericht studenten in staat te stellen om middels gedegen historisch onderzoek een scriptie te schrijven op wetenschappelijk niveau. Het streven is de studenten met hun scriptie een originele bijdrage te laten leveren aan de wetenschappelijke literatuur over het onderwerp dat zij gekozen hebben. De scriptie kan dus meer zijn dan een – te allen tijde uiterst zinvolle – oefening in het doen van historisch onderzoek.

Kennis van de Engelse taal, ten minste in passieve vorm, is een vereiste voor een goed resultaat van dit programma. Kennis van andere vreemde talen, hoewel niet vereist, is juist op dit vakgebied eveneens van groot belang.

Opbouw programma

Het programma heeft een studielast van 60 EC die als volgt verdeeld zijn:

Semester 1

  • Kernvak (verplicht): 18 EC
  • Themacollege (verplicht): 12 EC

Semester 2

  • Keuzevak(ken): 12 (of 2 x 6) EC
  • Masterscriptie: 18 EC

UvA Studiegids

Een studieschema en een uitgebreide beschrijving van de vakken vind je in de UvA Studiegids.

Scriptie

De scriptie (18 EC) is een onderzoeksverslag. Het onderwerp van de scriptie bepaal je in overleg met je scriptiebegeleider en de docent van het kernvak in het eerste semester. De examencommissie wijst in overleg met de scriptiebegeleider de tweede beoordelaar aan. De scriptiebegeleider en de tweede beoordelaar bepalen gezamenlijk het uiteindelijke cijfer dat aan de scriptie wordt toegekend.

Doorstroommogelijkheden

Studenten kunnen tijdens hun eenjarige of duale programma overstappen naar een onderzoeksprogramma. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kunnen zij in de meeste gevallen de tijdens het eenjarige of duale programma behaalde vakken meenemen naar het onderzoeksprogramma. De examencommissie beslist of de vakken hiervoor in aanmerking komen.

Published by  Faculty of Humanities

27 May 2017