Studieprogramma

Gouden Eeuw

Opbouw programma

Het programma Gouden Eeuw heeft een studielast van 60 EC:

  • 42 EC kernvakken en keuzevakken
  • 18 EC masterscriptie

Kernvakken: 

1. Gouden Eeuw: Interdisciplinaire introductie

Gouden Eeuw: Interdisciplinarie introductie is een verplicht inleidend kernvak waarin de studenten een stevige inhoudelijke basis krijgen en kennis maken met recente ontwikkelingen in het vakgebied. In dit vak ligt de nadruk op het vormen van een interdisciplinaire basis. Verschillende benaderingen worden met elkaar vergeleken, en vervolgens door de studenten toegepast. Meerdere colleges worden op erfgoedlocaties (museum, bibliotheek, archief) gegeven door docenten uit verschillende vakgebieden.

2. Media en Macht in de Gouden Eeuw

Media en Macht in de Gouden Eeuw is een verplicht onderzoeksvak waarin studenten leren veelsoortige bronnen (literaire teksten, prenten, pamfletten, visuele kunst, etc.) te vinden, contextualiseren en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Ook dit vak wordt gegeven door samenwerkende docenten uit verschillende disciplines. Het thema ‘media en macht’ is interessant, actueel én richt zich alvast op werkvelden waar de studenten mogelijk terecht komen. De cursus kent colleges op locatie en workshops van gastdocenten uit het werkveld (vormgever, journalist) om studenten vaardigheden te laten ontwikkelen en mogelijkheden te tonen. Het vak wordt afgesloten met een vertaalslag naar de actualiteit. De eindopdracht is een creatief, toegankelijk en visueel aantrekkelijk werkstuk voor een niet-academisch publiek.

Keuzevakken

Interessante keuzevakken zijn er op het gebied van Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Nederlands, Boekgeschiedenis en Erfgoedstudies.

Stage

Studenten van de master Gouden Eeuw worden aangemoedigd een stage te lopen, bijvoorbeeld bij een museum (in de voorbereiding van een tentoonstelling) of bij media en onderzoeksinstellingen waarmee de opleiding contacten onderhoudt. Dankzij de stage kun je alvast een netwerk opbouwen in het beroepsveld. De mastercoördinatoren helpen je graag bij het vinden van een stageplaats. Voorwaarde is dat de stage belangrijke raakvlakken heeft met het vakgebied van de (cultuur)geschiedenis van de Gouden Eeuw (zie: Contact opleiding). 

Scriptie 

De masterscriptie (18 EC) is een individueel project dat aansluit bij de vakken die je gevolgd hebt. Een scriptie kan ook worden geïntegreerd in een bestaand onderzoeksproject of een uitwerking zijn van een opdracht van een instelling (na of in plaats van een stage). Naast individuele begeleiding neem je deel aan een groep waarin het scriptieproces (planning, onderzoek, schrijven) wordt begeleid door een docent, met centrale instructie en peer review. 

UvA Studiegids

Het studieschema en een uitgebreide beschrijving van de vakken vind je in de UvA Studiegids.

Doorstroommogelijkheden 

Studenten kunnen tijdens hun eenjarige of duale master overstappen naar een onderzoeksmaster. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kunnen zij in de meeste gevallen de tijdens het eenjarige of duale programma behaalde vakken meenemen naar het onderzoeksprogramma. De examencommissie beslist of de vakken hiervoor in aanmerking komen.

Published by  Faculty of Humanities

15 June 2018