Maak kennis met ons

Kunst, cultuur en politiek

dr. Christine Delhaye

Dr. Christine Delhaye, mastercoördinator

Christine Delhaye:

'De kernmodule van deze master is het vak Kunst en cultuur in het publieke domein. Dit vak biedt inzicht in de context die het functioneren van verschillende actoren in het culturele veld stuurt. Twee hedendaagse ontwikkelingen staan hierin centraal. De eerste is de ‘vermarkting’ van kunst en cultuur en de andere de politieke instrumentalisering van kunst en cultuur. Deze ontwikkelingen bepalen het functioneren van de culturele instellingen zelf, maar ook de invulling van het kunstenaarschap en de verwachtingen die het publiek koestert ten aanzien van cultuur. In de colleges bezoeken we ook enkele culturele instellingen in Amsterdam. Je ziet dan direct in de praktijk hoe breed ons studieveld is!'

Academische staf

Een overzicht van alle docenten van deze master vind je onder Academische staf.

Published by  Faculty of Humanities

17 February 2017