Carrièreperspectief

Kunstgeschiedenis

Vaardigheden

De eenjarige master Kunstgeschiedenis leert je om je vakkennis met een breed publiek te delen. Je bent getraind in zelfstandig en zelfsturend werken, kunt analytisch denken en verschillende informatiestromen snel én grondig verwerken. Je hebt een kritische houding en kunt mondeling en schriftelijk goed communiceren, plannen en organiseren. Deze vaardigheden komen je op de arbeidsmarkt uitstekend van pas.

Een breed carrièreperspectief

Onze alumni werken bij instellingen voor kunst, cultuur en erfgoed en in de media, maar dankzij hun brede inzetbaarheid zijn kunsthistorici overal op de arbeidsmarkt te vinden waar behoefte is aan kritische denkers en doeners. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich razendsnel. Veel alumni zijn werkzaam in beroepen die zich nauwelijks laten definiëren in klassieke zin, maar waar hun kennis en vaardigheden van groot belang zijn.

Studenten die bij ons zijn afgestudeerd zijn werkzaam als onder meer:

  • conservator, educator, communicatiedeskundige, cultureel producent bij musea, galeries, bedrijfscollecties, veilinghuizen, mediabedrijven, culturele fondsen en adviesraden, architectuurcentra en architectenbureaus, monumenten- en erfgoedorganisaties;
  • zelfstandig cultureel producent die adviseert, publiceert, lezingen en cursussen geeft, onderzoek doet en evenementen en projecten organiseert op het gebied van kunst, cultuur en architectuur;
  • projectleider en beleidsmedewerker bij overheids- en onderwijsinstellingen.

Een carrière in educatie en lesgeven

Lijkt het je leuk om les te geven? Of wil je meer kennis en ervaring op het gebied van de kunst- en museumeducatie opdoen? Haal dan je eerstegraads lesbevoegdheid. Na afronding van de master Kunstgeschiedenis kun je doorstromen naar de eenjarige master Lerarenopleiding Kunstgeschiedenis, Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen aan de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) van de UvA.

Een academische carrière

Als je door wilt in het wetenschappelijk onderzoek en een academische carrière ambieert, dan kun je het beste een research master volgen. Het is mogelijk om vanuit de eenjarige master door te stromen naar een research master. 

Published by  Faculty of Humanities

27 June 2018