Carrièreperspectief

Kunstgeschiedenis

Kunsthistorici zijn expert die hun vakkennis met een breed publiek delen. Zij zijn getraind in zelfstandig en zelfsturend werken, kunnen analytisch denken en verschillende informatiestromen snel én grondig verwerken. Ze hebben een kritische houding en en kunnen mondeling en schriftelijk uitstekend communiceren, plannen en organiseren. Deze vaardigheden komen op de arbeidsmarkt van pas.

De arbeidsmarkt

Onze alumni zijn uiteraard werkzaam bij instellingen voor kunst, cultuur en erfgoed en (zeer uiteenlopende) bedrijven op dit terrein, maar kunsthistorici zijn dankzij hun kennis en vaardigheiden ook breed inzetbaar in tal van andere beroepen, denk aan:

  • conservator, restaurator, educator, communicatiedeskundige, cultureel producent bij musea, galeries, bedrijfscollecties, veilinghuizen, mediabedrijven, culturele fondsen en adviesraden, architectuurcentra en architectenbureaus, monumentenzorg;
  • zelfstandig ondernemer die adviseert, publiceert, lezingen en cursussen geeft, onderzoek doet, evenementen en projecten organiseert op het gebied van kunst en architectuur;
  • projectleider en beleidsmedewerker bij overheids- en onderwijsinstellingen.

Lerarenopleiding

Wil je later les geven, dan kun je alvast het vak 'Didactiek en communicatie Kunstgeschiedenis' volgen. Wil je een eerstegraads lesbevoegdheid halen, dan rond je eerst de master Kunstgeschiedenis af en daarna de master Lerarenopleiding Kunstgeschiedenis en kunst algemeen. De lerarenopleiding volg je aan de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) en duurt een jaar.

Published by  Faculty of Humanities

1 March 2017