Studieprogramma

Kunstgeschiedenis

Opbouw programma

Het programma heeft een studielast van 60 EC:

  • 18 EC voor het verplichte vakcluster: Kunst en de canon (6 EC), een verplicht keuzevak (6 EC) en Kunstgeschiedenis Nu! (6 EC)
  • 24 EC eigen programma  (keuzevakken, tutorial, stage, studieverblijf in het buitenland
  • 18 EC scriptie

Wil je je kunsthistorische kennis en vaardigheden verbreden? Of kies je liever voor een gespecialiseerd traject? Beide zijn mogelijk. De UvA excelleert in een groot en divers aanbod van expertises, vanaf de vroege Middeleeuwen tot en met contemporaine kunst en architectuur. Bovendien onderhoudt de opleiding uitstekende contacten met de vele kunst- en culturele instellingen in Amsterdam, waar mee wordt samen gewerkt in enkele vakken, voor stages en de programma’s rond gastonderzoekers.

In het eerste semester volg je een verplicht vakcluster; ook de scriptie in het 2e semester is voor iedereen een vast onderdeel. Daarnaast stel je, eventueel in overleg met je tutor, een eigen programma samen.

UvA Studiegids

Een gedetailleerde beschrijving van de inhoud van de vakken vind je in de UvA Studiegids.

Scriptie

Voor de masterscriptie kies je een onderwerp en een docent die je hierbij kan begeleiden. Samen met deze docent formuleer je de onderzoeksvraag en stel je de indeling van je scriptie op. Hierna verwerk je zelfstandig de inzichten die je uit relevante wetenschappelijke literatuur en/of bronnen verkrijgt. Met de begeleidende docent heb je regelmatig overleg over de voortgang van je scriptie.

Doorstroommogelijkheden

Veelbelovende studenten worden aangemoedigd om tijdens hun eenjarige of duale programma over te stappen naar een onderzoeksprogramma. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kun je in de meeste gevallen de tijdens het eenjarige of duale programma behaalde vakken meenemen naar het onderzoeksprogramma. De examencommissie beslist welke vakken hiervoor in aanmerking komen.

Published by  Faculty of Humanities

31 May 2017