Studieprogramma

Kunstgeschiedenis

Tijdens dit programma krijg je de kennis en vaardigheden om goed voorbereid de arbeidsmarkt op te gaan. Je krijgt beter inzicht in wat jouw interesses en kwaliteiten zijn als kunsthistoricus, waardoor je steviger in je schoenen staat.

Opbouw programma

De eenjarige master Kunstgeschiedenis heeft een studielast van 60 EC:

  • 18 EC kernvakken
  • 12 EC opleidingsgebonden keuzevakken
  • 12 EC keuzeruimte
  • 18 EC scriptie

Kernvakken

In de kernvakken verdiep je je in belangrijke thema’s van de kunstgeschiedenis, zoals canonisering, kunstkritiek, object en actualiteit. Deze vakken zijn niet ingedeeld naar tijdsperiode of kunstvorm, maar trans-historisch. Door de keuzeruimte binnen de kernvakken krijg je de vrijheid om je eigen interesses te volgen. ‘Kunst en de canon’ en ‘Kunstgeschiedenis Nu!’ volg je met alle medestudenten. In periode 2 maak je een keuze tussen ‘Object als bron’ en ‘Art and criticism’.

Kernvak Kunst en de canon

In deze module houd je canoniseringsprocessen kritisch tegen het licht. Naast het ambigue karakter van de canon onderzoek je de complexe relatie tussen de canon en de kunstgeschiedenis. Hoe representatief is de canon voor de kunstgeschiedenis als wetenschappelijke discipline? Je analyseert een aantal wetenschappelijke standaardteksten over canonisering. Daarnaast werk je aan een paper waarin je je verdiept in de canonisering van een zelfgekozen onderwerp.

Kernvak Object als bron

In Object als bron benader je kunst op empirische wijze. Je onderzoekt de artistieke en materiële verschijning van een kunstvoorwerp om zo dicht mogelijk op de (historische) huid ervan te komen. Het kunstobject is hier bron van informatie over maakproces, kunstenaar en oorspronkelijke betekenis, maar ook over later gebruik en potentie in de huidige tijd. Binnen dit vak kies je voor het bestuderen van oudere objecten of voor hedendaagse kunst/architectuur. Er wordt samengewerkt met Huis Bergh in ’s-Heerenberg en de Rijksacademie in Amsterdam.

Kernvak Art and criticism

Art criticism influences artistic practice and the canonization process, causing all sorts of friction on the way. In this module you will trace how the relationship between artists and their critics has evolved since the 1450s to the present. You will be practicing critical thought and various means of conveying it. The methods you will employ range from interviewing artists and curators, excursions to exhibitions, writing reviews and together with fellow students compiling a critical Reader.
In dit vak kun je je teksten zowel in het Engels als het Nederlands schrijven.

Kernvak Kunstgeschiedenis Nu!

Kunstgeschiedenis Nu! staat in het teken van een door alle masterstudenten voorbereid eendaags publiekssymposium over de huidige staat van de kunstgeschiedenis. Samen met een aantal medestudenten bereid je één sessie van het symposium voor. Jullie bepalen zelf, in overleg met de docent, welk onderwerp je wilt agenderen en hoe je de sessie invult (met debat, sprekers, interview, performance, documentaire, enz.). In een individueel termpaper verdiep je je verder in het onderwerp van jouw sessie.

Opleidingsgebonden keuzevakken

Binnen de opleidingsgebonden keuzevakken verdiep je je in een bepaalde periode, medium en/of thematiek. Elke leerstoelgroep (Middeleeuwen, Nieuwere Tijd, Moderne en hedendaagse kunst, Architectuurgeschiedenis) biedt ten minste twee opleidingsgebonden keuzevakken aan, waaruit je vrij kunt kiezen. 

Keuzeruimte

De keuzeruimte van 12 EC biedt je de mogelijkheid om je kunsthistorische kennis te verbreden of te verdiepen op een manier die het beste past bij jouw interesse en ontwikkeling. Wil je vakken volgen van een ander vakgebied of wil je je juist verder verdiepen in kunst en cultuur? Wil je praktijkervaring opdoen met een stage in Nederland? Of ga je liever naar een buitenlandse universiteit, een internationaal museum of naar een van de kunsthistorische instituten in Rome of Florence? Het kan allemaal!

Stage

Door stage te lopen kun je je een beter beeld vormen van en voorbereiden op de beroepspraktijk. Je profiteert van de korte lijnen van de opleiding met de talloze musea, kunst-, cultuur- en architectuurinstellingen in de stad: van het Stedelijk Museum tot Bureau Monumenten en Archeologie. Uiteraard kun je ook elders in Nederland of in het buitenland stage lopen. De stage heeft een sterk inhoudelijke component en een omvang van 6 of 12 EC (maximaal 3 werkdagen per week), zodat je een vak of je scriptie ernaast kunt doen.

Scriptie

Je sluit je master af met een scriptie. Hiervoor kies je een onderwerp en een docent die je hierbij kan begeleiden. Samen met deze docent formuleer je de onderzoeksvraag en stel je de indeling van je scriptie op. Hierna verwerk je zelfstandig de inzichten die je uit relevante wetenschappelijke literatuur en/of bronnen verkrijgt. Met de begeleidende docent heb je regelmatig overleg over de voortgang.

Doorstromen naar onderzoeksmaster

Ontdek je tijdens de eenjarige master dat je wilt doorstromen naar een onderzoeksmaster? Dit is mogelijk. Na het doorlopen van de selectie- en toelatingsprocedure kunnen, in de meeste gevallen, de reeds behaalde vakken meegenomen worden naar de onderzoeksmaster. De examencommissie beslist of de vakken hiervoor in aanmerking komen.

Studiegids

Een gedetailleerde beschrijving van de inhoud van de vakken vind je in de UvA Studiegids.

Published by  Faculty of Humanities

16 July 2018