Maak kennis met ons

Midden-Oostenstudies

R.A.F.L. Woltering

Dr. Robbert Woltering: 

'We hebben een programma gemaakt voor studenten die hedendaagse problemen in de MENA-regio willen begrijpen én een bijdrage leveren aan het oplossen ervan. We zien dat er zowel bij studenten als op de huidige arbeidsmarkt behoefte is aan de combinatie van interdisciplinaire regionale expertise en praktijkgerichte vaardigheden. De beste manier om hieraan te voldoen is om studenten zelf verantwoordelijkheid te geven in onderzoek dat gebaseerd is op concrete situaties in het Midden-Oosten.' - Dr. Robbert Woltering, mastercoördinator

Meer docenten Midden-Oostenstudies:

  • dr. R.L.A. (Richard) van Leeuwen

    R.L.A.vanLeeuwen@uva.nl | T: 0205254855

    Go to detailpage

Published by  Faculty of Humanities

4 December 2017