Carrièreperspectief

Militaire geschiedenis (Geschiedenis)

De arbeidsmarkt

Als militair historicus ben je breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. Je wordt opgeleid om grote hoeveelheden historische gegevens rondom vredes- en veiligheidsvraagstukken te lezen, daaruit een relevante selectie te maken, en die te analyseren en te contextualiseren. Bovendien besteden we in ons programma uitgebreid aandacht aan presentatie- en schrijfvaardigheden, en werken we niet alleen zelfstandig maar juist ook veel samen.

Militair historici werken:

  • bij Defensie, diverse andere overheden en bij culturele instellingen;
  • in het hoger en voortgezet onderwijs;
  • in de journalistiek, bij commerciële bedrijven of als zelfstandig ondernemer.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om na afronding van de master en nadere selectie door te stromen naar de korte officiersopleidingen van het Koninklijk Instituut voor de Marine of de Koninklijke Militaire Academie.

Published by  Faculty of Humanities

3 May 2017