Docenten

Militaire geschiedenis

De docenten van het masterprogramma Militaire geschiedenis zijn allen erkende specialisten op hun vakgebied. Zij werken bij de afdeling Geschiedenis van de UvA, en/of aan de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van het Ministerie van Defensie.

A.M. Kalinovsky

Dr. Artemy Kalinovsky is universitair docent Oost-Europese studies. Hij is gespecialiseerd in moderne (Sovjet-)Russische en Centraal-Aziatische geschiedenis, en de Koude Oorlog. 

dhr. prof.dr. W. (Wim) Klinkert

Prof. dr. Wim Klinkert is hoogleraar Militaire geschiedenis en Strategie aan de FMW in Breda, en deeltijdhoogleraar Militaire geschiedenis aan de UvA. Zijn aandachtsgebied bestrijkt de militaire geschiedenis van Nederland.

Dr. S.F. (Samuël) Kruizinga

Dr. Samuël Kruizinga is universitair docent Nieuwste Geschiedenis en coördinator van de master Militaire geschiedenis. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar maritieme geschiedenis, de Eerste Wereldoorlog en zijn nasleep, en de Spaanse Burgeroorlog. Thematisch gezien is hij geïnteresseerd in transnationale legervorming en -geweld. 

Published by  Faculty of Humanities

3 May 2017