Militaire geschiedenis (Geschiedenis)

In het masterprogramma Militaire geschiedenis bestudeer je de geschiedenis van oorlog en georganiseerd geweld.Oorlog en geweld in de geschiedenis

Oorlogen en krijgsmachten zijn een vast onderdeel van de menselijke samenleving, beschaving en cultuur. Ze vormen een belangrijke voortdrijvende factor van het geschiedverloop en brengen niet zelden diepe cesuren en ingrijpende wendingen in de geschiedenis teweeg. De wijze(n) van oorlogvoering zoals die zich in het westen, met name in Europa, hebben ontwikkeld, zijn in de periode sinds de late Middeleeuwen langzamerhand maatgevend geworden. Ze zijn niet alleen door vrijwel elke staat overgenomen, maar hebben tegelijkertijd ook de wereld diepgaand beïnvloed, temeer doordat deze wijze(n) van oorlogvoering een enorme financiële en organisatorische inspanning vereisten.

Tot diep in de negentiende eeuw was de voorbereiding op een eventuele oorlog dan wel het daadwerkelijk voeren daarvan de belangrijkste overheidstaak, zoals het in stand houden van een krijgsmacht het grootste hoofdstuk in de staatsbegroting vormde. Daardoor zijn oorlogen en krijgsmachten ook uitgegroeid tot een wezenlijk kenmerk van de (westerse) cultuur en kunnen zij ook worden bestudeerd als een cultuurverschijnsel dat grote invloed heeft op het maatschappelijk leven en op dat van de individuen, ongeacht of zij burger zijn of militair, die daarvan deel uitmaken.

Militaire geschiedenis aan de UvA

Alleen aan de UvA vind je een master waarin je de duistere, fascinerende geschiedenis van oorlog en geweld nader kunt onderzoeken. Zij biedt een uitdagend onderwijsprogramma over de geschiedenis van oorlog, en van de militaire organisaties die haar voerden. Als student Militaire geschiedenis analyseer je verschillende aspecten van oorlog en georganiseerd geweld, zoals:

  • de politieke sturing van oorlog en krijgsmacht;
  • het maatschappelijk draagvlak ervan;
  • de maatschappelijke houding ten opzichte van oorlog en militair geweld;
  • de financiering, vorming, organisatie en uitrusting van krijgsmachten;
  • de operationele inzet van de krijgsmacht;
  • de doorwerking van politieke en militaire tradities;
  • vormen van militair leiderschap en tegenkrachten als pacifisme en antimilitarisme.

Militaire geschiedenis aan de UvA biedt:

  • een uniek historisch onderwijsprogramma over oorlog en georganiseerd geweld in de geschiedenis, dat dankzij een hechte samenwerking met Nederlandse Defensie Academie midden in de actualiteit staat;
  • ruime stagemogelijkheden (o.a. bij musea, onderzoeksinstellingen en het Ministerie van Defensie), waarbij je militairhistorische kennis koppelt aan de praktijk;
  • een intensieve training in analytische, communicatie en presentatievaardigheden die vereist zijn voor een beroepscarrière op academisch niveau.

Militaire geschiedenis in deeltijd

Het voltijdsprogramma Militaire Geschiedenis duurt één jaar en heeft een studielast van 60 EC. Het programma wordt ook in deeltijd aangeboden en kan in anderhalf of in twee jaar worden afgerond. Als deeltijdstudent volg je het onderwijs samen met de voltijdstudenten. Het programma voor de deeltijdopleiding stel je samen in onderling overleg met de mastercoördinator, dr. Samuël Kruizinga (zie: Contact).

Diploma

Militaire geschiedenis is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de factsheet.


Degree programme
MA Geschiedenis
Type
Regular study programme
Mode
Full-time, part-time
Credits
60 ECTS, 12 months
Language of instruction
Dutch
Starts in
September
CROHO code
66034

Published by  Faculty of Humanities