Carrièreperspectief

Publieksgeschiedenis

De arbeidsmarkt

Het programma Publieksgeschiedenis leidt je op tot publiekshistoricus. Publiekshistorici gaan uit van hun vaardigheden en kennis als historicus, maar gebruiken deze zodanig dat het beoogde publiek bereikt wordt.

Afgestudeerden van de opleiding Geschiedenis gaan werken:

  • in de journalistiek en bij media (dagbladen en tijdschriften, radio en televisie),
  • in de museumwereld,
  • bij bibliotheken en uitgeverijen,
  • in de politiek,
  • bij archieven,
  • bij overheidsinstellingen,
  • bij grote bedrijven, banken en adviesbureaus.

Voor meer informatie over de arbeidsmarkt voor historici, zie:

Published by  Faculty of Humanities

2 May 2018