Carrièreperspectief

Publieksgeschiedenis

De arbeidsmarkt

Het programma Publieksgeschiedenis leidt je op tot publiekshistoricus. Publiekshistorici gaan uit van hun vaardigheden en kennis als historicus, maar gebruiken deze zodanig dat het beoogde publiek bereikt wordt.

Afgestudeerden van de opleiding Geschiedenis komen in het algemeen terecht:

  • in de journalistiek en bij media (dagbladen en tijdschriften, radio en televisie),
  • in de museumwereld,
  • bij bibliotheken en uitgeverijen,
  • in de politiek,
  • bij archieven,
  • bij overheidsinstellingen,
  • bij grote bedrijven, banken en adviesbureaus.

Voor meer informatie over de arbeidsmarkt voor historici, zie:

Published by  Graduate School of Humanities

20 March 2013