Studieprogramma

Publieksgeschiedenis

Opbouw programma

Het programma heeft een studielast van 60 EC:

  • 30 EC kernvakken en keuzevak(ken)
  • 12 EC praktijkperiode
  • 18 EC masterscriptie

UvA Studiegids

Een studieschema en een beschrijving van de vakken vind je in de UvA Studiegids.

Masterscriptie

De masterscriptie (18 EC) is een onderzoeksverslag. Het onderwerp sluit aan bij je stage en bepaal je in overleg met de scriptiebegeleider. Je scriptie wordt beoordeeld in overleg met een tweede lezer.

Doorstroommogelijkheden

Studenten kunnen tijdens hun eenjarige of duale programma overstappen naar een onderzoeksprogramma. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kunnen zij in de meeste gevallen de tijdens het eenjarige of duale programma behaalde vakken meenemen naar het onderzoeksprogramma. De examencommissie beslist welke vakken hiervoor in aanmerking komen.

Published by  Faculty of Humanities

27 May 2017