Studieprogramma

Stadsgeschiedenis (Geschiedenis)

Opbouw programma

De specialisatie Stadsgeschiedenis heeft een studielast van 60 EC:

  • 42 EC kernvakken en keuzevakken
  • 18 EC masterscriptie

Kernvakken

Kernvak Stadsgeschiedenis 1: theorie en historiografie

In het eerste deel van het kernvak Stadsgeschiedenis vergroot je je kennis en inzicht in de geschiedschrijving van en de theorievorming over steden: welke thema’s en benaderingen zijn er te onderscheiden en waar ligt jouw belangstelling? Veel aandacht is er ook voor de bijdrage van andere disciplines: stedenbouw/architectuur, sociale wetenschappen, literatuurwetenschap.

Kernvak Stadsgeschiedenis 2: project ‘Steden lezen’

In het tweede deel van het Kernvak bekwaam je je in het ‘lezen’ van steden: dat wil zeggen dat je op grond van eigen observaties in hedendaagse steden, of op grond van overgeleverde documenten, literatuur, afbeeldingen of geluidsfragmenten vragen opstelt over (specifieke elementen van) het stedelijk verleden. Die vragen plaats je vervolgens in een meer algemene context en je probeert antwoorden te formuleren op basis van een kleinschalig onderzoek in literatuur en/of archieven, of door middel van interviews.
In de maand januari presenteren alle deelnemers de resultaten van het project ‘Steden lezen’. Ook maken zij een stadshistorische excursie die zij zelf organiseren.

Themacollege 1: Gereedschapskist voor Stadshistorici

Het Themacollege 1 is een hands-on college waarin je een staalkaart van ‘gereedschappen’ krijgt aangeboden, variërend van GIS en netwerkanalyse tot oral history en bouwkundig onderzoek. Deze module wordt gegeven in samenwerking met de architectuurhistorici bij Kunstgeschiedenis en biedt je een overzicht van de methoden en technieken die je – indien je dat wenst – kunt toepassen in Themacollege 2 en de scriptie. Tijdens het college zullen specialisten je inwijden in de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende gereedschappen. Die kennis is niet alleen van belang tijdens de studie, maar kan ook na de studie goed van pas komen.

Themacollege 2: Voorbereiding onderzoeksproject 

In Themacollege 2 worden concrete Stadshistorische thema’s bestudeerd en oefen je in het ‘vertalen’ van brede thema’s naar kleinere, eigen onderzoeksprojecten, met speciale aandacht voor de toepassing van concepten en de integratie van diverse soorten historische bronnen en methoden. De cursus bestaan uit een mix van literatuur- en bronopdrachten, toewerkend naar de uitvoering van een onderzoeksproject, dat wordt afgesloten met een korte paper.

Scriptie 

Bij Stadsgeschiedenis kies je uiteraard zelf het onderwerp van je scriptie en word je door een individuele docent begeleid; daarnaast maak je deel uit van een scriptiewerkgroep, gericht op het schrijven en ‘peer review’ van mede-studenten. Tijdens het eerste semester ben je uitvoerig in aanraking gekomen met onderwerpen en benaderingen binnen het brede veld van de Stadsgeschiedenis. Nu wordt het tijd om een eigen bijdrage te leveren aan dit vakgebied.

Keuzevakken

Kernvakken, themacolleges en de masterscriptie vormen de basis van de master Stadsgeschiedenis. In het tweede semester is er de mogelijkheid deze basis te verbreden of te verdiepen met twee keuzevakken. Een daarvan wordt aangeboden door Stadsgeschiedenis, maar je kunt ook kiezen uit het overige aanbod van de Opleiding Geschiedenis of van andere opleidingen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.
Na toestemming van de examencommissie mogen de keuzevakken ook aan andere faculteiten/universiteiten worden ingevuld, of worden gebruikt voor een stage of studie in het buitenland.

Doorstroommogelijkheden

Studenten kunnen tijdens hun eenjarige of duale master overstappen naar een onderzoeksmaster. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kunnen zij in de meeste gevallen de tijdens het eenjarige of duale programma behaalde vakken meenemen naar het onderzoeksprogramma. De examencommissie beslist of de vakken hiervoor in aanmerking komen.

UvA Studiegids

Een gedetailleerde beschrijving van de inhoud van de vakken vind je in de digitale UvA Studiegids, zie:

Published by  Faculty of Humanities

14 June 2018