Carrièreperspectief

Wijsbegeerte

De arbeidsmarkt

Studenten met een masterdiploma Wijsbegeerte hebben over diepgaande kennis van een deelgebied van de wijsbegeerte en een sterk historisch besef. Zij beschikken over een brede culturele bagage en een sterk ontwikkeld abstractievermogen. Ze zijn in staat complexe teksten te interpreteren en hun bevindingen helder te verwoorden. Daardoor zijn zij breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. De meeste afgestudeerden komen terecht op het terrein van:

  • de wetenschap;
  • het onderwijs;
  • beleid en management;
  • publiciteit en voorlichting;
  • de journalistiek.

Lerarenopleiding Filosofie

Met een afgeronde masteropleiding Wijsbegeerte kun je toegelaten worden tot de eenjarige master Lerarenopleiding Filosofie (anderhalf jaar in deeltijd). Als je ook deze master succesvol afrondt, krijg je een eerstegraads lesbevoegdheid. De master Lerarenopleiding Filosofie wordt verzorgd door de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO). 

Published by  Graduate School of Humanities

7 January 2015