Studieprogramma

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

Opbouw programma

Het tweejarige masterprogramma Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied heeft een studielast van 120 EC:

 • 24 EC verplichte vakken
 • 12 EC filosofische keuzevakken
 •   6 EC colloquium
 • 18 EC filosofische masterscriptie
 • 60 EC niet-filosofische vakken

Interdisciplinair Programma

 • Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied is een interdisciplinair programma: het bestaat uit een filosofisch deel van 60 EC en een deel van 60 EC waarin je een van de sociale of geesteswetenschappen bestudeert.
 • In het niet-filosofische deel kun je desgewenst een andere masteropleiding afronden.
 • Het precieze studieprogramma vul je in overleg met de mastercoördinator in op grond van je belangstelling en vooropleiding.
 • Er zijn twee specialisaties: filosofie van de sociale wetenschappen en filosofie van de geesteswetenschappen. Elk van beide specialisaties heeft twee verplichte vakken van 12 EC.
 • Daarnaast volg je voor 12 EC keuzevakken op het gebied van de filosofie, en neem je deel aan een colloquium (6 EC), waarin een brug geslagen wordt tussen je eigen specifieke vakgebied en de filosofie.
 • Je filosofische traject sluit je af met een scriptie van 18 EC.

UvA Studiegids

Een studieschema en een uitgebreide beschrijving van alle vakken vind je in de UvA Studiegids bij het programma Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied via onderstaande link.

Masterscriptie

De masterscriptie (18 EC) is een onderzoeksverslag van 17.000 tot 23.000 woorden. Het onderzoeksonderwerp bepaal je in overleg met de scriptiebegeleider.

Published by  Faculty of Humanities

27 May 2017