Schakelprogramma

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

Bestemd voor:

  • studenten met een afgeronde bachelor in de Sociale wetenschappen of Geesteswetenschappen die geïnteresseerd zijn in het volgen van de master Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied. 

Biedt toegang tot:

  • het masterprogramma Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied.

Aanmelden

Je schrijft je vóór 14 juni via Studielink in als schakelstudent Wijsbegeerte aan de UvA. De examencommissie van het College of Humanities neemt vervolgens contact met je op. De commissie zal in ieder geval de volgende documenten van je vragen:

  • een kopie van je bachelordiploma, mits dat al behaald is;
  • een kopie cijferlijst van de tot dan toe behaalde vakken en een opsomming van de vakken die je nog moet afronden.

Contact

Dr. Jacques Bos

Vakken van het schakelprogramma

De vakinhoud van schakelprogramma van Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied komt overeen met de minor Praktische filosofie (Wijsbegeerte) van 30 EC.

Tarief 

Via onderstaande verwijzing vind je meer informatie over de schakelprogramma's aan de UvA en de tarieven die hiervoor gelden.

Published by  Faculty of Humanities

20 November 2018