Carrièreperspectief

Nederlandse letterkunde (onderzoeksmaster)

Een academische carrière

Een onderzoeksmaster leidt studenten op voor een toekomst in de academische wereld. Afgestudeerden van dit programma bemachtigen geregeld een promotieplaats, zoals recentelijk aan de Universiteit van Amsterdam, de Universität Giessen en de University of Warwick. De zelfstandigheid en vrijheid van dit masterprogramma bereiden je uitstekend voor op het ontwerpen en organiseren van je eigen onderzoek. Ook is er aandacht voor de praktische kanten van het academisch leven: je leert een onderzoeksvoorstel te schrijven, neemt deel aan congressen, of schrijft een artikel als deel van je programma.

De arbeidsmarkt

Veel letterkundigen zetten hun carrière voort in de culturele sector, denk aan de uitgeverswereld, literaire instellingen, musea of de journalistiek. De opleiding bevindt zich in het centrum van de Nederlandse cultuur en literatuur. Veel van onze alumni danken hun banen mede aan het feit dat ze al tijdens hun studie konden netwerken in de culturele sector.

Dit programma geeft je een sterk analytisch vermogen en traint je in scherp formuleren, zodat je je leert mengen in actuele debatten over literatuur, cultuur en identiteit. Deze vaardigheden zijn waardevol in een veelheid van beroepen, met name in de wereld van de cultuur en literatuur. 

Published by  Faculty of Humanities

12 February 2018