Nederlandse letterkunde (Neerlandistiek)

In het programma Nederlandse Letterkunde bestudeer je de achtergronden en techniek van literaire teksten. Vanuit historische, theoretische, en ook transnationale perspectieven onderzoek je hoe literatuur als kritische praktijk functioneert in een bredere culturele context.Ontplooi je eigen onderzoeksinteresse

Nederlandse Letterkunde maakt deel uit van de research master Literary Studies, die literatuur vanuit een literatuur-theoretisch en cultuurhistorisch perspectief benadert. De drie kernmodules van het programma richten zich op actuele vraagstukken in de studie van literatuur en de methodologieën die het literatuuronderzoek vereist. De kernmodules worden door alle studenten van Literary Studies gevolgd. Zo kom je als student Nederlandse letterkunde ook in contact met studenten van bijvoorbeeld Duitse, Engelse of Slavische letterkunde. 

Literatuur als dynamisch cultureel proces

Literary Studies is nauw betrokken bij het lopend letterkundig onderzoek aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Je verkent de culturele relevantie van metaforen en symbolen, van narrativiteit en perspectief, en van historisch onderzoek. Het programma richt zich op de dynamische culturele processen waarin wij middels literatuur vraagstukken verkennen van materialiteit, identiteit, moraliteit, gerechtigheid en gemeenschap. Je bestudeert hoe deze processen verbindingen maken met literatuur en andere artistieke, politieke, economische, academische of journalistieke discoursen.

Nederlandse letterkunde aan de UvA

  • Je wordt getraind in de methoden van letterkundig onderzoek, vanuit cultuurhistorische, filosofische, politieke en sociologische invalshoeken. 
  • Naast de kernmodules bepaal je je programma zelf op basis van je onderzoeksinteresses.
  • Dankzij de breed georiënteerde staf kun je het hele spectrum van de Neerlandistiek onderzoeken, van historische tot hedendaagse literatuur, en van editietechniek tot post-koloniale literatuurtheorie. 
  • Het programma is nauw verbonden met het internationaal hoogaangeschreven onderzoek van de verschillende onderzoeksscholen op dit terrein.
  • Diverse reeksen van lezingen zijn aan dit programma gekoppeld. Onze culturele partners zijn Spui25, poëziecentrum Perdu, debatcentrum De Balie, het Stedelijk Museum, het Goethe Instituut, en vele anderen.

Diploma

De onderzoeksmaster Nederlandse letterkunde is een geaccrediteerde masteropleiding. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Neerlandistiek en de titel Master of Arts (MA).

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de factsheet.


Degree programme
Research MA Neerlandistiek (research)
Type
Regular study programme
Mode
Full-time
Credits
120 ECTS, 24 months
Language of instruction
Dutch
Starts in
September
CROHO code
60851

Published by  Faculty of Humanities