Studieprogramma

Nederlandse letterkunde (research)

Opbouw programma

Het programma heeft een studielast van 120 EC:

  • 90 EC kernvakken, keuzevakken en tutorials
  • 30 EC masterscriptie

In de kernvakken maak je kennis met de belangrijkste studies in het vakgebied en de voornaamste onderzoekstradities. Het zwaartepunt ligt bij cultuurhistorisch onderzoek. Voor de invulling van je keuzeruimte heb je jaarlijks de keuze uit ten minste acht onderzoeksvakken op het terrein van de Nederlandse letterkunde. In overleg met de programmacoördinator kies je keuzevakken op het terrein van de periode, het genre of het literaire verschijnsel dat je het meest fascineert.
Daarnaast kun je kiezen uit een breed aanbod van tutorials aangeboden door hoogleraren van internationaal aanzien. De coördinator ziet erop toe dat het programma voldoende samenhang vertoont en dat het perspectief biedt op vervolgonderzoek, bijvoorbeeld in een promotietraject.

Vakinhoud

Voor het studieschema en een beschrijving van de vakken kijk je in de UvA Studiegids of op de website van de Universiteit Utrecht.

Scriptie

De masterscriptie (30 EC) is een onderzoeksverslag. Het onderwerp bepaal je in overleg met de scriptiebegeleider. Met de scriptie geef je je visitekaartje als jonge onderzoeker af.

Published by  Faculty of Humanities

30 May 2017