For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Archival and Information Studies (Media Studies)

Schakelprogramma

Archival and Information Studies (Heritage Studies)

Bestemd voor:

  • studenten met afgeronde hbo-bachelor 

Biedt toegang tot:

  • de selectieprocedure voor de duale master Archival and Information Studies (90 EC, diploma Heritage Studies)
    Let op: alleen in en na overleg met de mastercoördinator

Aanmelden

Je schrijft je vóór 1 juni via Studielink in als schakelstudent Media and Information aan de UvA. De examencommissie van het College of Humanities neemt vervolgens contact met je op en zal o.a. de volgende documenten opvragen:

  • een kopie van je hbo-diploma, mits dat al behaald is;
  • een kopie cijferlijst van tot dan toe behaalde vakken en een opsomming van vakken die nog afgerond moeten worden.

Wanneer je in het bezit bent van een ander hbo-diploma dan IDM of een daarmee vergelijkbare opleiding op het gebied van media en informatie, moet je tevens een kernachtige beschrijving bijvoegen van de inhoud van de vakken die relevant zijn voor toelating tot het schakelprogramma (d.w.z. duidelijk herkenbaar behorend het terrein van Media en informatie/ informatiewetenschap).

Neem in alle gevallen eerst contact op met de mastercoördinator. Na afronding van dit schakelprogramma ben je niet automatisch toelaatbaar tot deze duale master, maar je kunt wel meedoen met de selectieprocedure. 

Mastercoördinator

Dr Annet Dekker

A.Dekker@uva.nl

Vakken schakelprogramma

Een beschrijving van de vakken van het schakelprogramma vind je in de UvA Studiegids.

Let op! Het schakelprogramma dient in één keer succesvol te worden doorlopen (herinschrijven is niet mogelijk).

UvA Studiegids: schakelprogramma

Tarief

Via onderstaande verwijzing vind je meer informatie over de schakelprogramma's aan de UvA en de tarieven die hiervoor gelden.

UvA Schakelprogramma's