For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Beroepsgeoriënteerde specialisatie

Nederlandssprekende studenten van het programma Film Studies kunnen ook kiezen voor de beroepsgeoriënteerde specialisatie.

In deze specialisatie bestudeer je documentaire en fictieprojecten vanuit een kritisch beroepsperspectief. Televisie- en filmdramaturgie staan hierbij centraal. Belangrijke accenten liggen op research, ideeontwikkeling, analyse, evaluatie, argumentatie en contextualisering. De beroepsgeoriënteerde specialisatie richt zich op het beroepsveld van filmresearchers, redacteuren en eindredacteuren en filmproducenten.

Deze specialisatie kan ook binnen het masterprogramma Television and Cross-Media Culture gevolgd worden.

Opbouw specialisatie

De beroepsgeoriënteerde specialisatie omvat 30 EC. In het eerste semester volg je het vak Research en ontwikkeling voor documentaire en fictie (18 EC) en in het tweede semester loop je een masterstage (12 EC).

Een uitgebreide beschrijving van de vakken de beroepsgeoriënteerde specialisatie vind je in de digitale UvA Studiegids.

UvA Studiegids: Beroepsgeoriënteerde specialisatie

Selectieprocedure

Voor de beroepsgeoriënteerde specialisatie geldt een selectieprocedure. Een van de voorwaarden voor toelating is een cijfergemiddelde van ten minste een 7.0.

Geef in je motivatiebrief aan of je een voorkeur hebt voor de documentaire- of fictierichting. Ook als je geen specifieke voorkeur hebt, horen we dit graag. Naar aanleiding van je aanmelddossier kun je worden uitgenodigd voor een gesprek.

Hbo-bachelor: niet toelaatbaar

Studenten met een afgeronde hbo-opleiding zijn niet toelaatbaar tot deze master. De UvA heeft geen schakelprogramma voor deze master. 

Aanmelden

Om je aan te melden voor deze specialisatie volg je dezelfde procedure als voor het reguliere programma van Film Studies.

Application and admission MA Film Studies

Vragen?

Heb je vragen over de beroepsgeörienteerde specialisatie, neem dan contact op met:

Dr. F.A.M. (Erik) Laeven
T: (0)20 525 6165
E: F.A.M.Laeven@uva.nl

of

Drs. J. (Judith) Tromp
T: (0)20 525 4509
E: J.Tromp@uva.nl