For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Bestemd voor:

  • studenten met een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van theater, zoals Docent Drama of Regie, met voldoende kennis van de theorie en geschiedenis van het theater en bij voorkeur met een minor Theaterwetenschap (30 EC) gevolgd aan de UvA.

Biedt toegang tot:

  • het masterprogramma Theatre Studies (diploma Arts and culture)

Aanmelden

Je schrijft je vóór 1 juni via Studielink in als schakelstudent Theaterwetenschap aan de UvA. De examencommissie van het College of Humanities neemt vervolgens contact met je op. De commissie zal in ieder geval de volgende documenten van je vragen:

  • een kopie van je hbo-diploma, mits dat al behaald is;
  • een kopie cijferlijst van de tot dan toe behaalde vakken en een opsomming van de vakken die je nog moet afronden.

Contact

dr. C. (Cock) Dieleman

Faculty of Humanities

Theatre Studies

Vakken schakelprogramma

Een beschrijving van de vakken van het schakelprogramma vind je in de digitale UvA Studiegids (zie link hieronder).

Let op! Het schakelprogramma dient in één keer succesvol te worden doorlopen (herinschrijven is niet mogelijk).

UvA Studiegids: schakelprogramma Theaterwetenschap

Tarief 

Via onderstaande verwijzing vind je meer informatie over de schakelprogramma's aan de UvA en de tarieven die hiervoor gelden.

UvA Schakelprogramma's