Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Aanvullende stagevergoeding

Studenten die een duale master volgen, hebben recht op studiefinanciering voor het onderwijsgedeelte van het programma (60 EC). Voor de 30 EC van de stage (in het programma Museumconservator 60 EC) vervalt het recht op studiefinanciering.

Het merendeel van de studenten van duale masters ontvangt een stagevergoeding. Vaak is deze vergoeding zelfs hoger dan de studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit is echter niet altijd het geval. Daarom is specifiek voor deze studenten een financiële regeling getroffen.

  • Als de stagevergoeding lager is dan het bedrag dat anders als studiefinanciering zou worden ontvangen, compenseert de faculteit het verschil tot de hoogte van de studiefinanciering.
  • Ook studenten die geen recht meer hebben op studiefinanciering tijdens de onderwijsperiode, maar nog wel recht hebben op een lening, komen in aanmerking voor een aanvullende vergoeding. Uiteraard alleen indien de stagevergoeding lager is dan het bedrag dat anders als studiefinanciering verkregen zou zijn.
  • Studenten die geen recht meer hebben op een lening, noch op studiefinanciering, komen niet in aanmerking voor een aanvullende vergoeding.

Let op! Het verzoek moet gedaan worden in het kalenderjaar waarin de stage is gelopen, en voordat je bent afgestudeerd. Vragen en/of een verzoek tot aanvulling op de stagevergoeding stuur je per e-mail naar: Studentendecanen, t.a.v. Marjan Kuiper.

Meer informatie

Meer informatie over de vergoeding vind je in deel 2 van de regeling Profileringsfonds vind je via onderstaande verwijzing: