Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Lerarenopleiding
Nederlands (Educatie en communicatie)
Opslaan in favorieten

Studieprogramma

Opbouw master

Het programma heeft een studielast van 120 EC:

  • 24 EC kernmodules op vakinhoud
  • 18 EC kernmodules gericht op vakdidactiek en pedagogiek
  • 12 EC toegesneden op integratie van vakinhoud en praktijk
  • 30 EC stage
  • 15 EC keuzeruimte
  • 21 EC scriptie

In het eerste studiejaar volg je taal-, letter- en cultuurkundige vakken in de Nederlandse taal en cultuur én pedagogische en (vak)didactische vakken. In het tweede jaar heb je de vrijheid om je in een of meer van deze domeinen te specialiseren. Je kunt ook ervoor kiezen om je educatieve expertise te verbreden naar andere contexten, zoals volwassenenonderwijs of bij een educatieve sectie in het museum of een bedrijf in het buitenland.

Kernvakken

In het eerste deel van het eerste jaar volg je een aantal kernvakken die de nadruk leggen op Nederlandse taal- en letterkunde. In het tweede semester leggen de kernvakken de nadruk op pedagogiek en algemene didactiek. In ‘Het schoolvak: Onderzoek en praktijk’ worden wetenschap en didactiek met elkaar gecombineerd. In dit vak leer je thema’s uit het wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar een klassituatie. 

Profileringsruimte

In het tweede jaar heb je profileringsruimte (15 EC) waarin je zelf kunt kiezen waar jij in je leertraject de nadruk op wilt leggen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een korte stage in een museum, bij een educatieve uitgeverij of in het buitenland. Je kunt ook kiezen voor een letterkundig of taalkundig keuzevak  Daarnaast is het mogelijk om je pedagogisch, taal- of cultuurkundig verder te ontwikkelen. Je mag zelf kiezen waar je vakken volgt (bijvoorbeeld aan een andere faculteit of universiteit).

Tutoraat

Per jaar zullen er 2 tot 3 tutorbijeenkomsten worden georganiseerd. Hierin kunnen allerlei zaken worden besproken die te maken hebben met de opleiding en de stage. Je kunt altijd terecht bij een tutor voor een gesprek.

Onderwijspraktijk/Stage

Vanaf halverwege het eerste jaar tot aan het einde van de opleiding sta je voor de klas. De gehele stage omvat 840 uur, waarbinnen je ten minste 100 klokuren lesgeeft in het voortgezet onderwijs. De relatief lange stageperiode zorgt ervoor dat jouw vaardigheden goed worden ontwikkeld en je veel ruimte krijgt ervaring in de praktijk op te doen. Je kunt ervoor kiezen om je stage op twee verschillende scholen te doen, zodat je kennis kunt maken met verschillende onderwijstypen en schoolculturen. Naast lesgeven kun je ook betrokken worden bij andere schoolgerelateerde zaken zoals excursies, ouderavonden en individuele begeleiding van leerlingen.

Afstudeertraject

In het vierde semester staat het afstudeertraject centraal en kies je een eigen thema dat je in de onderwijspraktijk en de wetenschappelijke theorie onderzoekt. De scriptie bestaat daarom uit een wetenschappelijk onderzoek en een vertaling naar een praktische toepassing in de lessituatie, of behandelt een didactisch probleem vanuit je vakkennis.