Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Master

Boekwetenschap (Kunst- en cultuurwetenschappen)

Met het programma Boekwetenschap begeef je je in de wereld van handgeschreven en gedrukte boeken, van uitgeverij en drukkerij, boekhandel en bibliotheek. Kortom: alles wat je op de weg van schrijver tot lezer kunt tegenkomen.

Een eigen vakgebied

Boeken kunnen de wereld op haar grondvesten doen schudden. Denk aan de Bijbel, Mao's Rode Boekje, Mein Kampf. Boeken zijn niet alleen tastbare dragers van ideeën, maar ook in meer abstracte vorm symbolen van cultuur en beschaving. Boeken vormen al eeuwenlang de neerslag van allerlei studieterreinen als letterkunde, theologie en (kunst)geschiedenis.

Boeken lezen is onderdeel van elke academische studie, maar bij Boekwetenschap zijn ook de boeken zelf onderwerp van onderzoek. Het programma bestrijkt het hele terrein van perkament en papier, inkt en drukpers, van auteursrecht en vaste boekenprijs tot het e-book en actuele bestsellers. Bijzondere aandacht is er voor typografie, handschriftenkunde en paleografie, maar ook voor de 'archeologie van het boek'. Dit is vakkennis waarmee boeken geïdentificeerd en geautopseerd kunnen worden. Bij Boekwetenschap staat het zelfstandig kunnen opzetten en uitvoeren van een onderzoek voorop.

Basistraject of specialisatie

Binnen de master kies je voor het basistraject of voor een van de drie specialisaties: Cultureel ondernemen in het boekenvak, Kinderboeken of Middeleeuwen. Het basistraject bestaat uit drie kernmodules en keuzeruimte. Je kunt de keuzeruimte invullen met een relevante stage of kiezen uit enkele bijzondere vakken bij Boekwetenschap zelf, of elders. Ook is het mogelijk in het buitenland een vak te volgen. Door de invulling van je keuzeruimte en je scriptieonderwerp kun je je richten op bijvoorbeeld 'het literaire boek'. 

Boekwetenschap aan de UvA

Boekwetenschap kent een lange traditie aan de UvA: al sinds de jaren vijftig wordt er onderzoek gedaan naar het boek in heden en verleden. De rijke collectie in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek laat zien dat hier pionierswerk is verricht. De Universiteitsibliotheek herbergt onder meer belangrijke uitgeversarchieven en de typografische 'Tetterode'-collectie. Bij Bijzondere Collecties van de UvA zijn belangrijke auteursarchieven ondergebracht.

Studentprofiel

De master Boekwetenschap is een geschikte opleiding als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en aantoonbaar beschikt over de volgende kennis en kwaliteiten:

  • je hebt belangstelling voor boek en boekgeschiedenis;
  • je hebt het vermogen om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten op gevorderd (bachelor)niveau op het vakgebied dat je beheerst;
  • je beschikt over een uitstekende schrijfvaardigheid in het Nederlands;
  • daarnaast heb je een goede vaardigheid in het lezen van (Engelstalige) academische teksten.

Diploma

Boekwetenschap is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Kunst- en cultuurwetenschappen en de titel Master of Arts (MA).

Feiten & cijfers
Diploma MA Kunst- en cultuurwetenschappen
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd , deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 60087