Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Studiekeuze en corona

Door de uitbraak van Covid-19 is het voor studiekiezers lastig zich te oriënteren op een vervolgopleiding, en hebben veel studenten vragen over de aanmeldings- en toelatingsprocedure voor onze masterprogramma’s en over het aankomende academische jaar. Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen.

 • Kan ik beginnen met mijn master als ik mijn bachelor nog niet heb afgerond?

  Normaal kun je pas beginnen met een masteropleiding aan de UvA als je je bachelor volledig hebt afgerond. Veel studenten lopen door de coronacrisis echter vertraging op en kunnen hun bachelor daardoor niet op tijd afronden. Om die reden heeft de UvA besloten dat studenten met een beperkte studievertraging toegelaten kunnen worden tot de master. Hetzelfde geldt voor hbo-studenten die willen beginnen met een pre-masterprogramma. Je moet minimaal 165 EC van je bacheloropleiding, of 80% van je pre-master behaald hebben om aanspraak te kunnen maken op een voorwaardelijke toelating tot het masteronderwijs. De ontbrekende 15 EC moeten dan in het collegejaar 2020-2021 worden behaald.

 • Gaat het onderwijs wel door in het nieuwe studiejaar?

  Allereerst willen we benadrukken dat we ervoor zorgen dat iedereen die toegelaten is tot de opleiding en op tijd het aanmeldproces voltooid heeft, in september met de studie kan beginnen.

  Het is op dit moment waarschijnlijk dat in ieder geval de grote hoorcolleges online plaatsvinden, en dat we stapje voor stapje toewerken naar steeds meer fysiek onderwijs op de campus, mits dat veilig en verantwoord kan. Indien mogelijk starten we aan het begin van het studiejaar al met kleinschalig onderwijs op locatie. Je kunt erop rekenen dat we doorgaan met het aanbieden van online onderwijs aan studenten die door reisbeperkingen nog niet naar Amsterdam kunnen komen, zelfs als het onderwijs op locatie geleidelijk wordt opgestart.

  Heb je vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op via voorlichting-fgw@uva.nl.

 • Tot wanneer kan ik me aanmelden?

  Je kunt je niet meer aanmelden voor een master in het studiejaar 2020-2021. Voor de meeste masterprogramma's van de Faculteit der Geesteswetenschappen was de deadline 15 mei 2020. De deadline voor selectieve masters was 1 maart 2020, maar is in veel gevallen verlengd tot 15 mei. 

 • Ben ik verplicht om me in te schrijven na het accepteren van het aanbod?

  Nee, het accepteren van het aanbod verplicht je niet tot inschrijving en het betalen van collegegeld. Je kunt je inschrijving alsnog annuleren voor de start van het studiejaar.

  Echter, het is wel nodig dat je het aanbod accepteert zodat wij de noodzakelijke stappen voor de afronding van je inschrijving kunnen zetten. Als je het aanbod niet accepteert, kan dit er bijvoorbeeld toe leiden dat je je niet op tijd kunt aanmelden voor vakken. We raden je dan ook aan om het aanbod zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de gestelde tijd in het toelatingsbesluit, te accepteren. Als je daarna alsnog wilt afzien van je inschrijving, neem dan contact op via de Digitale Student Service Desk.

  Als de coronamaatregelen in Nederland het niet toestaan dat in september onderwijs op locatie mogelijk is, dan is de faculteit van plan om het onderwijs en de toetsing online aan te blijven bieden zo lang als dat nodig is. Op die manier kun je starten met je opleiding aan de UvA, en is het onderwijs ook toegankelijk voor buitenlandse studenten die niet op tijd in Amsterdam kunnen reizen.

 • Kan ik het aanbod ook uitstellen?

  We begrijpen dat je je zorgen maakt over het starten van je opleiding in september. Veel van jullie hebben contact opgenomen met ons over de mogelijkheid om het toelatingsbesluit uit te stellen. Ondanks dat je wellicht al informatie hebt ontvangen waarin wordt gesteld dat de Graduate School of Humanities geen optie biedt om het accepteren of afwijzen van het toelatingsbesluit uit te stellen, hebben we na zorgvuldige overweging besloten om uitstel toch mogelijk te maken voor de meeste opleidingen. Eerder ontvangen communicatie over dit onderwerp kun je als verouderd beschouwen.

  Meer informatie over het uitstelproces, inclusief de aanmeldprocedure, is te vinden op onze website (in het Engels, kopje 'Defer').

 • Ik heb mijn gewaarmerkte kopieën opgestuurd. Wanneer zie ik dit in SIS?

  Vanwege de coronamaatregelen werken onze medewerkers vanuit huis. Als gevolg daarvan is er een vertraging in de verwerking van reguliere post. Het kan tot drie à vier weken na ontvangst van de documenten duren voordat dit het corresponderende item in je checklist Inschrijving in SIS wordt afgevinkt.

 • Kan ik online een Nederlandse taaltoets afleggen?

  Op dit moment is er aan de UvA geen onderwijs op locatie. Cursussen van het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) zullen in digitale vorm doorgaan. De onderwijspraktijk en didactische methode zijn aangepast aan de bijzondere omstandigheden waarin we nu leven, maar de cursusinhoud en leerdoelen blijven onveranderd. Kijk voor meer informatie op de website van het INTT.

  De deadline voor het aanleveren van de Nederlandse taaltoets is 1 augustus 2020.

Staat je vraag er (nog) niet tussen? Kijk dan ook op de algemene pagina van de UvA met veelgestelde vragen over inschrijving en toelating. Of stuur een e-mail naar voorlichting-fgw@uva.nl.