Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Master
Geschiedenis van de internationale betrekkingen
Opslaan in favorieten

Studieprogramma

De master Geschiedenis van de internationale betrekkingen omvat van 60 studiepunten. De combinatie van verplichte kernvakken en de eigen selectie van keuzevakken zorgt voor zowel een verbreding als een verdieping van je kennis en onderzoeksvaardigheden op het terrein van de internationale betrekkingen. Ook is er vanaf het begin aandacht voor stage- en beroepsmogelijkheden.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Kernvak: Geschiedenis van de internationale betrekkingen
  1—3
  18
 • Themavak: Internationalisme 1815-2010: over idealen en internationale betrekkingen
  1—2
  12
 • Vrije keuzevakken
  3—6
  12
 • Masterscriptie
  4—6
  18
 • Kernvak en themavak

  De master is georganiseerd rond het kernvak en het themavak ‘Internationalisme 1815-2010: over idealen en internationale betrekkingen’ in het eerste semester.

  • In het Kernvak krijg je een algemene inleiding in het vakgebied van de Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen met aandacht voor zowel historiografische als theoretische debatten. Je vergroot je inzicht in het geschiedwetenschappelijk onderzoek en de bijbehorende perspectieven, vragen, methoden en bronnen. Aan de hand van een aantal casestudies versterk je je vaardigheden in het kritisch bestuderen, beoordelen en vergelijken van wetenschappelijke teksten en maak je kennis met diverse soorten bronnen.
  • In het kernvak is ook aandacht voor de praktijk: je schrijft een beleidsstuk en gaat op excursie. Met gastsprekers bespreken wij jouw stage- en beroepsmogelijkheden.
  • Je sluit het kernvak af met een grondige historiografische analyse en concrete bronnenverkenning uitmondend in een onderzoeksvraag en een plan van aanpak voor je masterscriptie.

  Daarnaast volg je het themacollege ‘Internationalisme 1815-2010: over idealen en internationale betrekkingen’. In dit college sta je uitvoerig stil bij de geschiedenis van transnationale bestuursorganen zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties. De wisselwerking tussen idealisme en de dagelijkse praktijk van de diplomatie wordt besproken en je gaat aan de slag met een eigen onderzoek op dit terrein.

 • Keuzeruimte en stage

  Er is een ruim aanbod van keuzevakken op het gebied van de geschiedenis van de internationale betrekkingen, bijvoorbeeld: ‘Internationaal activisme en diplomatie tegen klimaatverandering en milieuafbraak sinds 1968’ of ‘“The West”. Cultural and intellectual history of a contested concept’.

  Steeds meer studenten lopen stage, uit belangstelling, maar ook om hun carrièreperspectieven te verbeteren. Stageplaatsen dienen raakvlakken te hebben met het vakgebied geschiedenis van de internationale betrekkingen. Recentelijk liepen onze studenten stage bij onder meer het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ambassades in en buiten Europa, de permanente Vertegenwoordiging van de Verenigde Naties in New York, bij ngo's zoals War Child en internationale afdelingen van politieke partijen. De stage wordt op het diploma vermeld.

 • Masterscriptie

  Het programma is erop gericht om je middels gedegen historisch onderzoek een scriptie te laten schrijven op wetenschappelijk niveau. Met je scriptie lever je een originele bijdrage aan de wetenschappelijke literatuur over het gekozen onderwerp. De scriptie kan dus meer zijn dan een – te allen tijde uiterst zinvolle – oefening in het doen van historisch onderzoek. Het onderwerp bepaal je in overleg met de docent van het kernvak in het eerste semester en je scriptiebegeleider.

Doorstroommogelijkheden

Studenten kunnen tijdens hun eenjarige of duale programma overstappen naar een onderzoeksprogramma. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kunnen zij in de meeste gevallen de tijdens het eenjarige of duale programma behaalde vakken meenemen naar het onderzoeksprogramma. De examencommissie beslist of de vakken hiervoor in aanmerking komen.

Accreditatie en afstudeertitel

Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Deze is positief getoetst (geaccrediteerd) door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dit betekent dat het masterprogramma Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen na succesvolle afronding leidt tot een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).