Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Master
Kunst, cultuur en politiek (Kunst- en cultuurwetenschappen)
Opslaan in favorieten

Studieprogramma

Opbouw programma

Het programma heeft een studielast van 60 EC:

  • 42 EC vakken (inclusief stage)
  • 18 EC masterscriptie

In het eerste semester kies je, naast de verplichte vakken, voor een theoretische verdieping van de onderwerpen die in de kernmodule aan de orde zijn geweest, of voor een meer beleidsgerichte verdieping.

Met het onderwerp dat je in je scriptie onderzoekt, kun je je alvast voorbereiden op functies bij, bijvoorbeeld, de overheid, culturele instellingen en de media. 

Stage

Een stage van 12 studiepunten behoort tot de mogelijkheden. Tijdens de stage doe je praktijkervaring op die je na het afstuderen zeer van pas kan komen.

UvA Studiegids

Een overzicht van de vakken en een beschrijving van de vakinhoud vind je in de UvA Studiegids.

Scriptie

In de masterfase zet je zelfstandig een onderzoek op. Je formuleert een eigen vraagstelling en onderzoeksopzet, verzamelt literatuur en ander materiaal, en je beoordeelt bestaande vakwetenschappelijke literatuur. Van dit onderzoek doe je verslag in een helder en systematisch mondeling of schriftelijk betoog.
Het onderwerp van je onderzoek bepaal je in overleg met de scriptiebegeleider. Onderzoek en schrijven nemen over het algemeen minimaal tien weken in beslag.

Doorstroommogelijkheden

Veelbelovende studenten worden aangemoedigd om tijdens hun eenjarige of duale master over te stappen naar een onderzoeksmaster. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kun je in de meeste gevallen de tijdens de eenjarige of duale master behaalde vakken meenemen naar de onderzoeksmaster. De examencommissie beslist welke vakken hiervoor in aanmerking komen.