Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Master
Kunstgeschiedenis (Kunst- en cultuurwetenschappen)
Opslaan in favorieten

Studieprogramma

De master Kunstgeschiedenis heeft een studielast van 60 EC. In de master raak je vertrouwd met state of the art onderzoek van vooraanstaande kunsthistorici. De docenten zijn internationale experts in hun vakgebied, waardoor je uit eerste hand actuele thema’s en vernieuwend kunsthistorisch onderzoek leert kennen.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Kunstkritiek: theorie en praktijk
  1—2
  12
 • Research Seminar Kunstgeschiedenis
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Specialisatievakken
  1—2
  12
 • Vrije keuzevakken
  1—2
  ???studyprogramme .period??? 4
  12
 • Masterscriptie
  1—6
  18

Specialisatie

De master Kunstgeschiedenis heeft drie specialisaties, die elk bestaan uit 18 EC specialisatievakken en een 18 EC masterscriptie. Sommige vakken, met name in de specialisatie Moderne en hedendaagse kunst, worden in het Engels gegeven. Studenten maken, al naar gelang hun voorkeur, hun opdrachten in het Nederlands of het Engels. Studenten die hun masterscriptie in het Engels willen schrijven, kunnen hiervoor toestemming krijgen mits minimaal 30 EC van de (examinering van) de gevolgde vakken in het Nederlands was en zij deze keuze inhoudelijk kunnen motiveren.

 • Specialisatie Moderne en hedendaagse kunst

  Hoe reageren de kunst en kunstenaars op hedendaagse vraagstukken in de cultuur en politiek? Wat heeft het modernisme ons nagelaten? Wat is het 'hedendaagse'? Deze specialisatie is gericht op de kunst, kunstenaars en kunstinstellingen van na de Franse Revolutie. Je onderzoekt de verschillende praktijken in en het discours over moderne en hedendaagse kunst en ontwikkelt hierbij een kritische benadering.

 • Specialisatie Oude meesters

  Verdiep je in de bruisende kunstmarkt en de spectaculaire kunstproductie van de Gouden Eeuw of in de internationale beeldhouwkunst van de Renaissance en Barok. Hoe, door en voor wie werd al dat werk gemaakt dat nu in onze musea hangt? Hoe fungeerden ze in de toenmalige wooncultuur? Of in het publieke domein? Wat betekenen ze nu voor ons? Met het object van studie direct onder handbereik in Amsterdam, ben je bij onze specialisten met hun breed vertakt internationaal netwerk aan het goede adres.

 • Specialisatie Middeleeuwen en Renaissance studies in Amsterdam

  De UvA heeft als enige universiteit in Nederland een leerstoel Middeleeuwse kunst, met een enthousiaste staf van gerenommeerde specialisten. Zij introduceren je in alle aspecten van object-based onderzoek en interpretatie en de bijzondere wetenschappelijke fasciliteiten die ons hiervoor ter beschikking staan. Hierdoor maak je kennis met zowel de wereld van het object als de wereld van intensief academisch onderzoek. Ons uiteindelijke doel is te laten zien de verre wereld van de Middeleeuwse en Renaissance kunst in feite nog altijd een wezenlijk deel van ons vormt.

Architectuurgeschiedenis

Studenten die geïnteresseerd zijn in architectuurgeschiedenis kunnen kiezen voor de interdisciplinaire mastertrack Architectuurgeschiedenis, die in samenwerking met de master Stadsgeschiedenis wordt aangeboden. Deze studenten schrijven zich in Studielink in voor de master Geschiedenis, specialisatie Stadsgeschiedenis.

Praktijkvak

In het praktijkvak ‘Kunstkritiek: theorie en praktijk’ combineer je het schrijven van kunstkritiek met het lezen hierover. Je schrijft recensies, interviewt tentoonstellingsmakers, kunstenaars en ontwerpers, en onderzoekt de artistieke en materiële verschijning van kunstvoorwerpen. Daarnaast bestudeer je een aantal belangrijke teksten over de geschiedenis en theorie van kunstkritiek. Hoe verhouden kunstkritiek en kunstgeschiedschrijving zich tot elkaar? Hoe kun je je eigen activiteiten als kunstcriticus duiden? Er wordt intensief samengewerkt met vakspecialisten en je gaat diverse keren op excursie en atelierbezoek. Zo ontwikkel je je onderzoeks-, schrijf - en presentatievaardigheden direct in een praktijksituatie.

Keuzeruimte

In de keuzeruimte kun je je kunsthistorische kennis verdiepen of verbreden op een manier die het beste past bij jouw interesse en ontwikkeling. Je kunt vakken kiezen over kunst en cultuur, of juist van een ander vakgebied, praktijkervaring opdoen met een stage, een semester studeren aan een buitenlandse universiteit, of een cursus volgen aan een van de kunsthistorische instituten, in onder andere Rome en Florence. Met je tutor overleg je de invulling van de keuzeruimte en de planning van je studietraject.