Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Master

Militaire geschiedenis

Opslaan in favorieten

Militaire geschiedenis is een uniek masterprogramma. Alleen aan de UvA kun je de geschiedenis van oorlog en georganiseerd geweld wetenschappelijk onderzoeken. Dankzij hechte samenwerking met binnen- en buitenlandse partners bieden we uitdagend en gevarieerd programma. En door de ruime stagemogelijkheden kun je militairhistorische kennis koppelen aan de actualiteit.

UvA online Open huis

Drukke open dagen op de campus zitten er voorlopig even niet in. Maar in het online Open huis kun je je vanuit huis volop verdiepen in onze studies en de UvA. 

Op de Open huis-pagina van iedere studie vind je bijvoorbeeld opleidingsvideo's, FAQ’s en live events. In het algemene deel kun je onze opleidingen verkennen, de campussen ontdekken en je laten inspireren in de themaweken.

Oorlog en geweld in de geschiedenis

Zolang de mensheid bestaat voert zij oorlog en oefent zij georganiseerd geweld uit. Krijgsmachten die dit geweld uitoefenen zijn een vast onderdeel van de samenleving. Militaire geschiedenis is een uitdagend masterprogramma over de geschiedenis van oorlogvoering en krijgsmachten. We bestuderen oorlog daarnaast ook als een cultuurverschijnsel dat grote invloed heeft op het maatschappelijk leven en op individuen, of zij nu militair of burger zijn, in Europa en elders ter wereld en van de Oudheid tot de 21ste eeuw.

Waarom Militaire geschiedenis aan de UvA

 • De UvA is de enige Nederlandse universiteit met een masterprogramma waarin de fascinerende geschiedenis van oorlog en geweld centraal staat.
 • De colleges benadrukken het belang van samenwerken, van peer learning en het koppelen van historisch onderzoek aan de actualiteit.
 • Je krijgt, in verschillende werkvormen, een intensieve training in analytische, communicatie en presentatievaardigheden die vereist zijn voor een beroepscarrière op academisch niveau.

Wat biedt de master Militaire geschiedenis?

 • Je krijgt college van vooraanstaande militair historici als Wim Klinkert.
 • Docenten van de master onderhouden nauwe banden met onder andere de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Breda en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag, maar ook met de Universiteit van Lancaster. Dankzij deze banden kan een breed programma geboden worden, met lezingen, keuzevakken en onderzoeks- en uitwisselingsmogelijkheden.
 • Er zijn ruime stagemogelijkheden waarbij je militairhistorische kennis koppelt aan de praktijk, onder andere bij musea, bedrijven, onderzoeksinstellingen en de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken.

Studentprofiel

Je komt in aanmerking voor deze master als je voldoet aan de toelatingseisen en aantoonbaar beschikt over de volgende kennis en kwaliteiten:

 • Je hebt een sterke wetenschappelijke interesse in het verleden en heden van oorlog, (georganiseerd) geweld en krijgsmachten, vanuit een veelvoud aan perspectieven;
 • Je wilt graag kennis maken met heel verschillende manieren van militair-historisch onderzoek doen, en bent geïnteresseerd in de wisselwerking(en) daartussen;
 • Je bent geïnteresseerd in de toepasbaarheid van militair-historische kennis op actuele vraagstukken;
 • Je doet graag individueel en in groepsverband onderzoek naar grote vraagstukken op het gebied van oorlog, vrede en veiligheid, waarbij je je actief mengt in methodologische, conceptuele en historiografische discussies;
 • Je hebt voldoende academische kennis (op bachelorniveau) op het gebied van de geschiedenis als discipline.

Militaire geschiedenis in deeltijd

Deze master wordt ook in deeltijd aangeboden en duurt in dat geval twee jaar. Je volgt maximaal 30 EC per jaar (12-18 EC per semester). Als deeltijdstudent volg je het onderwijs samen met de voltijdstudenten. Het studieplan voor de deeltijdopleiding stel je samen in overleg met de mastercoördinator (zie: Contact).

Diploma

Militaire geschiedenis is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Feiten & cijfers
Diploma MA Geschiedenis
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd, deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 66034