Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Militaire geschiedenis is een dynamisch onderzoeksveld dat veel verschillende benaderingen en een snelle ontwikkeling kent. We doen recht aan ons dynamisch onderzoeksgebied door de methodologische en theoretische rijkdom te benadrukken.

Opbouw programma

Het programma omvat 60 EC en bestaat uit:

  • 18 EC kernvak
  • 12 EC themavak
  • 12 EC keuzevakken
  • 18 EC masterscriptie

Stage

Je kunt tijdens je opleiding tot militair historicus een stage lopen; deze stage vervangt dan, afhankelijk van de omvang, 6 of 12 EC aan keuzevakken. De opleiding Militaire geschiedenis onderhoudt goede banden met diverse stagebedrijven, waaronder verschillende krijgsmachtonderdelen, de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), diverse musea (waaronder het Nationaal Militair Museum), maar ook diverse bedrijven en lobby-organisaties. Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van het programma (zie: Contact).

Stage in de master (site huidige studenten)

Masterscriptie

De scriptie is het schriftelijke verslag (in 17.000-23.000 woorden) van een onderzoek dat je verricht in een grote mate van zelfstandigheid, maar met individuele begeleiding van een docent.

Met de masterscriptie, de 'masterproef', laat je zien dat je over het vereiste niveau beschikt voor het verkrijgen van de graad van master. De voorbereiding voor je scriptie begint al in het kernvak, waarin je het onderwerp vastlegt, een onderzoeksvoorstel opstelt, de stand van de wetenschap op het gekozen onderzoeksterrein inventariseert en relevant bronmateriaal selecteert en bestudeert. Tevens wordt tijdens het kernvak contact gelegd met de beoogde scriptiebegeleider en krijg je informatie over de eisen waaraan een scriptie moet voldoen. 

UvA Studiegids

Het studieschema en een uitgebreide beschrijving van vakken vind je in de UvA Studiegids.

UvA Studiegids: studieschema

Doorstroommogelijkheden

Studenten kunnen tijdens hun eenjarige of duale masterprogramma overstappen naar een onderzoeksprogramma. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kunnen zij in de meeste gevallen de tijdens het eenjarige en/of duale programma behaalde vakken meenemen naar het onderzoeksprogramma. De examencommissie beslist of de vakken hiervoor in aanmerking komen.