Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Master
Vertalen (Taalwetenschappen)
Opslaan in favorieten

Studieprogramma

Het masterprogramma Vertalen heeft een studielast van 60 EC: 42 EC kernvakken en keuzevakken, en 18 EC scriptie.

Studenten zijn verplicht 10 lezingen bij het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) te volgen.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Gebonden keuze
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Gebonden keuze
  ???studyprogramme .period??? 2
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Vertalen en adaptatie
  1—2
  12
 • Vertaalatelier
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Gebonden keuze
  4—5
  12
 • Masterscriptie
  4—6
  18
UvA Studiegids: Vertalen

Stage

De stage is een facultatief onderdeel van het programma Vertalen. Tijdens de stage kun je je vertaalcompetenties in de praktijk brengen. Inhoudelijk kan de stage deel uitmaken van het onderzoeksproject voor je masterscriptie.

Keuzemodules

Tot de keuzemodules behoren onder meer:

 • Comparative Literature and Translation Studies
 • Sociolinguistics and Language Contact
 • Language Change and Variation
 • Letteratura tradotta
 • Taalspecifieke vertaaltutorial
 • Technisch vertalen (VU)

Scriptie

De masterscriptie omvat 18 EC. Het onderwerp van je scriptie kan zowel een algemeen vraagstuk uit de theorie van het vertalen zijn, als een vertaalprobleem dat met een specifieke taal, tijd of tekstgenre te maken heeft. Je kunt bestaande vertalingen, vertaalhulpmiddelen of vertaalprocessen analyseren en vergelijken, maar je kunt bijvoorbeeld ook zelf een tekst uit een brontaal naar de taal van je keuze omzetten en hierbij de vertaalproblemen en vertaalstrategieën toelichten met behulp van inzichten uit de hedendaagse vertaalwetenschap. Ook je stage kan een aanleiding zijn tot het formuleren en beantwoorden van een bepaalde onderzoeksvraag.
Wie je scriptiebegeleider wordt, is afhankelijk van de specialisatie waartoe je onderzoek behoort.

Doorstroommogelijkheden

Veelbelovende studenten worden aangemoedigd om tijdens hun eenjarige of duale programma over te stappen naar een onderzoeksmaster. Na de selectie en toelating kun je in de meeste gevallen de vakken meenemen die je tijdens het eenjarige of duale programma hebt behaald. De examencommissie beslist of de vakken hiervoor in aanmerking komen.
Kijk bijvoorbeeld ook eens bij de Engelstalige onderzoeksmaster Linguistics.

Amsterdam Center for Language and Communication

Het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) is de onderzoeksschool van de Universiteit van Amsterdam waarbinnen taalwetenschappers onderzoek doen op alle mogelijke terreinen van de taalwetenschap.