Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Master Vertalen (Taalwetenschappen)

Taalvaardigheidseisen Nederlandse taal

Studenten die zich aanmelden voor het Nederlandstalige masterprogramma Vertalen dienen op academisch niveau Nederlands te kunnen lezen, spreken en schrijven. Studenten die noch een Nederlands middelbare schooldiploma, noch een Nederlandstalige bachelor hebben afgerond dienen aan deze eis te voldoen middels een officieel examen Nederlandse taal.

Aan de eis kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende examens:
- het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II);
- CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO.

Een student die niet voldoet aan de eis inzake beheersing van het Nederlands, kan een gemotiveerd verzoek tot vrijstelling daarvan indienen bij de Examencommissie, mits alle voor de aanmelding vereiste documenten ingeleverd zijn bij het Admissions Office. De motivatie dient op formele en verifieerbare wijze aan te tonen dat de student aan de taaleis voldoet. Persoonlijke verklaringen van de kandidaat of van derden voldoen in beginsel niet.

E-mail de Examencommissie GSH