For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Dr. J.J. (Jonneke) Bekkenkamp

Religious Studies
Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Religiestudies
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Kloveniersburgwal 48
 • Room number:D1.09A
Postal address
 • Postbus 1622
  1000 BP Amsterdam
 • Profiel

  Dr. Jonneke Bekkenkamp

  Jonneke Bekkenkamp is halftime docent religie en literatuur. Zij verzorgt binnen het programma van religiestudies de modulen onderzoeksvaardigheden en religieuze vocabularia. Ook begeleidt zij de werkgroepen rond het vak inleiding religiestudies.

  Onderzoek

  Haar onderzoek betreft de taal waarin in een gesecualiseerde cultuur mensen religieuze ervaringen en levensbeschouwelijke zaken uitdrukken. Dit onderzoek past binnen het door haar (met Marcel Sarot en Jan Willem van Henten) in opdracht van NOSTER opgestelde onderzoeksprogramma Vocabularies relating to Views of Life and Religion: Tenakh, Bible and Koran in the 21st Century. (Internationaal project van NOSTER, 2001- 2005)  

  Eerder...

  Eerder was zij betrokken bij de opzet en coördinatie van twee andere onderzoeksprogramma's: * Lichamelijkheid, religie en gender. Landelijk Onderzoeksprogramma Vrouwenstudies Theologie en Religiewetenschap, 1997-2001 (met Maaike de Haardt) * Missing Links. Arts, Religion and Reality. Onderzoeksprogramma binnen de Amsterdam School for Cultural Analysis, 1996-2000 (met Wiljo Doeleman)

  Proefschrift

  In 1993 promoveerde zij (cum laude) op het grensvlak van theologie, literatuurwetenschap en filosofie. Na een korte loopbaan als predikante is ze jarenlang verbonden geweest aan verschillende universiteiten, de RUU, de RUG, de KUN en dan nu de UvA.

  En verder...

  Naast haar werkzaamheden voor de UvA is zij directeur van Zin & Zaken, adviesbureau voor visiemanagement. Zij ontwerpt projecten op het gebied van identiteit, inspiratie en motivatie voor bedrijven en organisaties.

  Zin&Zaken
 • Onderzoek

  Sleutelpublicaties

  Canon en Keuze. Het bijbelse Hooglied en de Twenty-One Love Poems van Adrienne Rich als bronnen van theologie. Kok Agora, Kampen, 1993  

  'Vom Lesen und Leben. Zur Neudefinition des Kanons in der feministische theologie', in: Elisabeth Hartlieb and Charlotte Methuen (red.), Sources and Resources of Feminist Theologies. Yearbook of the Society of Womenin Theological Research, 5 (1997), pp. 24-48

  Begin with the Body: Corporeality, Religion and Gender, Uitgeverij Peeters, Leuven , 1998 (red. met Maaike de Haardt)

  "Breaking the Waves: Corporeality and Religion in a Modern Melodrama", Begin with the Body, pp. 134-156

  Missing Links. Arts, Religion and Reality, Lit Verlag Münster, 2000, (red., met Sander van Maas en Markha Valente)

  "'Verge, Horizon, Hold": Getting and Losing Hold of Reality in the Poetry of M. Vasalis and Judith Herzberg', Missing Links, pp. 131-155

  Sanctified Aggression. Vocabularies of Violence in Bibles and Tenach, Continuum 2004 (red., met Yvonne Sherwood)

  'On mapping actual hopes and beliefs', in Sanctified Agression, chapter 15; en 'Introduction', in Sanctified Aggression (met Sherwood).

  Begin with the Body: Corporeality, Religion and Gender, Uitgeverij Peeters, Leuven , 1998 (red. met Maaike de Haardt)

  "Breaking the Waves: Corporeality and Religion in a Modern Melodrama", Begin with the Body, pp. 134-156

  Missing Links. Arts, Religion and Reality, Lit Verlag Münster, 2000, (red., met Sander van Maas en Markha Valente)

  "'Verge, Horizon, Hold": Getting and Losing Hold of Reality in the Poetry of M. Vasalis and Judith Herzberg', Missing Links, pp. 131-155

  Sanctified Aggression. Vocabularies of Violence in Bibles and Tenach, Continuum 2004 (red., met Yvonne Sherwood)

  'On mapping actual hopes and beliefs', in Sanctified Agression, chapter 15; en 'Introduction', in Sanctified Aggression (met Sherwood).

  "Breaking the Waves: Corporeality and Religion in a Modern Melodrama", Begin with the Body, pp. 134-156

  Missing Links. Arts, Religion and Reality, Lit Verlag Münster, 2000, (red., met Sander van Maas en Markha Valente)

  "'Verge, Horizon, Hold": Getting and Losing Hold of Reality in the Poetry of M. Vasalis and Judith Herzberg', Missing Links, pp. 131-155

  Sanctified Aggression. Vocabularies of Violence in Bibles and Tenach, Continuum 2004 (red., met Yvonne Sherwood)

  'On mapping actual hopes and beliefs', in Sanctified Agression, chapter 15; en 'Introduction', in Sanctified Aggression (met Sherwood).

  Missing Links. Arts, Religion and Reality, Lit Verlag Münster, 2000, (red., met Sander van Maas en Markha Valente)

  "'Verge, Horizon, Hold": Getting and Losing Hold of Reality in the Poetry of M. Vasalis and Judith Herzberg', Missing Links, pp. 131-155

  Sanctified Aggression. Vocabularies of Violence in Bibles and Tenach, Continuum 2004 (red., met Yvonne Sherwood)

  'On mapping actual hopes and beliefs', in Sanctified Agression, chapter 15; en 'Introduction', in Sanctified Aggression (met Sherwood).

  "'Verge, Horizon, Hold": Getting and Losing Hold of Reality in the Poetry of M. Vasalis and Judith Herzberg', Missing Links, pp. 131-155

  Sanctified Aggression. Vocabularies of Violence in Bibles and Tenach, Continuum 2004 (red., met Yvonne Sherwood)

  'On mapping actual hopes and beliefs', in Sanctified Agression, chapter 15; en 'Introduction', in Sanctified Aggression (met Sherwood).

  Sanctified Aggression. Vocabularies of Violence in Bibles and Tenach, Continuum 2004 (red., met Yvonne Sherwood)

  'On mapping actual hopes and beliefs', in Sanctified Agression, chapter 15; en 'Introduction', in Sanctified Aggression (met Sherwood).

  'On mapping actual hopes and beliefs', in Sanctified Agression, chapter 15; en 'Introduction', in Sanctified Aggression (met Sherwood).

 • Publications

  2015

  • Bekkenkamp, J. J. (2015). The Silence of Flowers: A Gender-specific Analysis of Mystical Moments in HANA-BI (Takeshi Kitano, 1998) and BRIGHT STAR (Jane Campion, 2009). . In Blessed are the Eyes that Catch Divine Whispering: Silence in Religion and Film (pp. 92-107). Marburg : Schüren Verlag.

  2009

  • Bekkenkamp, J. (2009). What matters in life: memory and narrative in 'Simon' and 'Wit'. In A. Brenner, & F. H. Polak (Eds.), Performing memory in biblical narrative and beyond (pp. 185-206). (The Bible in the modern world; No. 25). Sheffield: Sheffield Phoenix Press. [details]

  2006

  • Bekkenkamp, J. J. (2006). Why on earth. Creation and Creativity in the Vocabularies of Patricia de Martelaere, Wislawa Szwymborska and Julia Cameron. In C. Vander Stichele, & A. G. Hunter (Eds.), Creation and creativity: from Genesis to genetics and back (pp. 184-205). Sheffield: Sheffield Phoenix Press. [details]

  2005

  • Bekkenkamp, J. J. (2005). Driemaal de woordwaarde. Creativiteit bij Wislawa Szymborska, Patricia De Martelaere en Julia Cameron. In Proeven van Vrouwenstudies (pp. 110-133). Zoetermeer: Meinema. [details]
  • Bekkenkamp, J. J. (2005). Lemmata 'Daly, Mary', 'Dijk-Hemmes, Fokkelien van', 'Feminisme', 'Feministische theologie', 'Interuniversitaire Werkgroep voor Feminisme en Theologie'. In Christelijke encyclopedie Kampen: Kok. [details]

  2004

  • Bekkenkamp, J. J. (2004). Introduction: The Thin Blade of Difference. In Sanctified Agression. Legacies of Biblical and Post-Biblical Vocabularies of Violence (pp. 1-9). London, New York: T & T Clark International. [details]
  • Bekkenkamp, J. J. (2004). On mapping actual hopes and beliefs. In Sanctified Agression. Legacies of Biblical and Post-Biblical Vocabularies of Violence (pp. 213-229). London and New York: T & T Clark International. [details]

  2002

  • Bekkenkamp, J. J. (2002). Geloven omdat het werkt. Proeven van Vrouwenstudies Theologie, VII, 211-219. [details]

  2001

  • Bekkenkamp, J. J. (2001). De ommezwaai. In Met passie en verbeelding.IWFT VrouwennetwerkTheologie 25 jaar. Een terugblik met handreikingen voor de toekomst (pp. 87-90). Gorinchem: Narratio. [details]

  2000

  • Bekkenkamp, J. J. (2000). Foreword in: Missing Links. In J. J. Bekkenkamp, D. Majoor, M. Valenta, & S. van Maas (Eds.), Missing Links, Arts, Religion and Reality (pp. V-VI). Münster: LIT Verlag. [details]
  • Bekkenkamp, J. J. (2000). Into Another Scene of Choices: The Theological Value of the Song of Songs. In A. Brenner, & C. R. Fontaine (Eds.), The Song of Songs. A Feminist Companion to the Bible (pp. 55-89). Sheffield: Sheffield Academic Press. [details]
  • Bekkenkamp, J. J. (2000). Verge, Horizon, Hold: Getting and Losing Hold of Reality in the Poetry of M. Vasalis and Judith Herzberg. In J. J. Bekkenkamp, D. Majoor, M. Valenta, & S. van Maas (Eds.), Missing Links. Arts, Religion and Reality (pp. 131-156). Münster: LIT Verlag. [details]

  1999

  • Bekkenkamp, J. J., & de Haardt, M. (1999). Lichamelijkheid, religie en gender. Landelijk onderzoeksprogramma Vrouwenstudies Theologie en Religiewetenschap 1997-2001. In A. Biezeveld, & A. Kune (Eds.), Proeven van Vrouwenstudies Theologie, deel V (pp. 237-255). Zoetermeer: Meinema. [details]

  1997

  • Bekkenkamp, J. J. (1997). Vom Lesen und Leben. Zur Neudefinition des Kanons in der feministischen theologie. In C. Methuen, & E. Hartlieb (Eds.), Sources and Resources of Feminist Theologies. Yearbook of the Society of Women in Theological Research (pp. 24-48) [details]

  1993

  • Bekkenkamp, J. J. (1993). Canon en Keuze. Het bijbels Hooglied en de Twenty-One Love Poems van Adrienne Rich als bronnen van theologie. Kampen: Kok Agora.
  • Bekkenkamp, J. J., & van Dijk, F. (1993). The canon of the Old Testament and Women's Cultural Traditions. In A Feminist Companion to the Song of Songs (pp. 67-85). Sheffield: JSOT Press.

  1991

  • Bekkenkamp, J. J. (1991). Lezen en schrijven als theoloog. In Proeven van Vrouwenstudies Theologie deel II (pp. 15-71). (IIMO Reseach Publications). Kampen: Meinema.

  1989

  • Bekkenkamp, J. J. (1989). keuzen in selectief lezen. In Proeven van Vrouwenstudies deel I (pp. 113-149). (IIMO Research Publication). Kampen: Meinema.

  1987

  • Bekkenkamp, J. J., & van Dijk, F. (1987). The canon of the Old Testament and Women's Cultural Tradition. In Historiography of Women's Cultural Traditions (pp. 91-108). Dordrecht: Foris Publications Holland/USA.

  1986

  • Bekkenkamp, J. J. (1986). Het Hooglied: een vrouwenlied in een mannentraditie. In Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat (pp. 72-89). Utrecht: HES.

  2014

  • van Eijk, N. (Author), Roessler, B. (Author), Zuiderveen Borgesius, F. (Author), Oostveen, M. (Author), et al., U. (Author), van Son, R. (Author), Verkade, F. (Author), Vliek, M. (Author), Alberdingk Thijm, C. (Author), Apt, K. (Author), Böhler, B. (Author), den Boon, A. (Author), Breemen, K. (Author), Breemen, V. (Author), de Goede, M. (Author), van Gompel, S. (Author), Guibault, L. (Author), Helberger, N. (Author), Hins, A. W. (Author), ... Taylor, L. (Author). (2014). Academics Against Mass Surveillance. Web publication/site http://www.academicsagainstsurveillance.org/ [details]

  2011

  • Bekkenkamp, J. (2011). Geloven in politiek: een analyse van het vocabulaire van GroenLinks. In J. Verheijen, & J. Bekkenkamp (Eds.), Onszelf voorbij: over de grenzen van verbondenheid (pp. 50-83, 244-247). Almere: Parthenon. [details]
  • Bekkenkamp, J. (2011). Lose your identity: the art of interdisciplinarity. In E. Peeren, & M. Aydemir (Eds.), Eighty-eight: Mieke Bal PhDs 1983-2011 (pp. 43-49). Amsterdam: ASCA Press. [details]
  • Bekkenkamp, J., Meij, E., & de Rijke, M. (2011). Online religious studies: a pilot. In Proceedings of the ACM WebSci'11: June 14-17 2011, Koblenz, Germany Southampton: Web Science Trust. [details]
  • Verheijen, J., & Bekkenkamp, J. (2011). Onszelf voorbij: over de grenzen van verbondenheid. Almere: Parthenon. [details]

  2010

  • Bekkenkamp, J. (2010). Loesje en de kunst van het citeren. In J. Bekkenkamp, & J. Verheijen (Eds.), Als ik w!j word: nieuwe vormen van verbondenheid (pp. 41-62). Almere: Parthenon. [details]

  2007

  • Bekkenkamp, J. J. (2007). Cartografie en zingeving. In J. J. Bekkenkamp (Ed.), Zinatlas (pp. 8-17). Amsterdam: Zin&Zaken. [details]
  • Bekkenkamp, J. J. (2007). Inleiding. In J. J. Bekkenkamp (Ed.), Zinatlas (pp. 6-7). Amsterdam: Zin&Zaken. [details]
  • Bekkenkamp, J. J. (2007). Moderniteit en Religie [Review of: W.B.H.J. van de Donk, A.P. Jonkers (2006) Geloven in het Publieke Domein. Verkenning van een dubbele transformatie]. Roodkoper. Tijdschrift voor cultuur, religie en politiek, 12, 65-67. [details]

  2005

  • Bekkenkamp, J. J. (2005). De waarden van 'ons' Europeanen [Review of: L. Halman, R. Luijkx (2005) Atlas of European Values]. Roodkoper. Tijdschrift voor cultuur, religie en politiek, 5, 31-32. [details]
  • Bekkenkamp, J. J. (2005). Moderne Devoties [Review of: M. Kalsky, I. Overdijk (2005) Moderne Devoties. Vrouwen over geloven]. Roodkoper. Tijdschrift voor cultuur, religie en politiek, 3, 38-39. [details]

  2004

  • Bekkenkamp, J. J. (2004). The Double Voice of her Desire. Texts by Fokkelien van Dijk Hemmes. Leiden: Deo Publishing. [details]
  • Bekkenkamp, J. J., & Sherwood, Y. (2004). Sanctified Agression. Legacies of Biblical and Post-Biblical Vocabularies of Violence. London and New York: T & T Clark International. [details]

  2000

  • Bekkenkamp, J. J., Majoor, D., Valenta, M., & van Maas, S. A. F. (2000). Missing Links, Arts, Religion and Reality. (Interdiziplinäre Forschungen zu Religion, Wissenschaft und; No. 1). Münster/Hamburg/London: Heyendaal Institut - Lit Verlag. [details]

  1998

  • Bekkenkamp, J. J. (1998). 'Geloof het maar...': Werkelijkheid en verbeelding in poezie van M. Vasalis en Judith Herzberg. In M. de Haardt (Ed.), Geroepen om te spreken. Over verbeelding en creativiteit in theologie en pastoraat (pp. 54-72). Kampen: Uitgeverij Kok. [details]
  • Bekkenkamp, J. J. (1998). Breaking the Waves: Corporeality and Religion in a Modern Melodrama. In M. de Haardt, & J. J. Bekkenkamp (Eds.), Begin with the Body: Corporeality, Religion and Gender (pp. 134-156). Leuven: Peeters. [details]
  • Bekkenkamp, J. J. (1998). Introduction. In M. de Haardt, & J. J. Bekkenkamp (Eds.), Begin with the Body: Corporeality, Religion and Gender (pp. 3-11). Leuven: Peeters. [details]
  • Bekkenkamp, J. J., & de Haardt, M. (1998). Begin with the Body: Corporeality, Religion and Gender. Leuven: Peeters. [details]

  1997

  • Bekkenkamp, J. J. (1997). Breaking the Waves: Corporality and Religion in a Modern Melodrama. In M. de Haardt, & J. J. Bekkenkamp (Eds.), Begin with the Body: Corporeality, Religion and Gender (pp. 134-156). Leuven: Uitgeverij Peeters. [details]
  • Bekkenkamp, J. J. (1997). Introduction. In M. de Haardt, & J. J. Bekkenkamp (Eds.), Begin with the Body: Corporeality, Religion and Gender (pp. 3-11). Leuven: Uitgeverij Peeters. [details]
  • Bekkenkamp, J. J., & de Haardt, M. (1997). Begin with the Body: Corporeality, Religion and Gender. Leuven: Uitgeverij Peeters. [details]

  1996

  • Bekkenkamp, J. J. (1996). 'Zoo zong de bloem in de vaas'. Lichamelijkheid en gekunsteldheid bij Alice Nahon. In R. van den Brandt (Ed.), Kan ons lied geen Hooglied wezen. Alice Nahon 1896-1933 (pp. 97-104). Antwerpen/Baarn: Houtekiet. [details]
  • Bekkenkamp, J. J. (1996). Proeven voor Vrouwenstudies Theologie. Deel IV. Zoetermeer: Meinema. [details]
  • Bekkenkamp, J. J., & de Haardt, M. (1996). Lichamelijkheid, subjectiviteit en transcendentie. In M. Papavoine, A. M. Korte, J. J. Bekkenkamp, & F. Droes (Eds.), Proeven voor Vrouwenstudies Theologie. Deel IV (pp. 185-202). Zoetermeer: Meinema. [details]

  1995

  • Bekkenkamp, J. J. (1995). Inleiding. In F. Droes, & J. J. Bekkenkamp (Eds.), De dubbele stem van haar verlangen. Teksten van Fokkelien van Dijk-Hemmes (pp. 7-27). Zoetermeer: Meinema. [details]

  2018

  • Bekkenkamp, J. (2018). Bloemlezen: wat schrijvers zeggen met bloemen. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Bekkenkamp, J. (2018). Hemmes, Fokkelientje Geertruida (1943-1994). In E. Kloek, M. Hell, & M. Huiskamp (Eds.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland Huygens ING. [details]

  2011

  • Bekkenkamp, J. (2011). Hier ben ik: Abraham in de Nederlandse taal en literatuur. Tenachon, 2011(6), 24-31. [3]. [details]

  2010

  • Bekkenkamp, J. (2010). Verbind de verschillen: Het multimediale project Nieuw W!J. Speling. Tijdschrift voor bezinning, 62(4), 28-32. [details]

  2007

  • Bekkenkamp, J. J. (2007). De winst van p2p communicatie voor de culturele sector (Bureau Y-Com). Amsterdam: Faculteit der Geesteswetenschappen. [details]

  2001

  • Bekkenkamp, J. J. (2001). A Momentary Taste of Being. Female subjectivity, the divine and the science fiction of James Triptree Jr. [Review of: I. v.d. Spek. Science Fiction en Theologie]. Mara : Tijdschrift voor Feminisme en Theologie, 11/1, 27-27. [details]

  2000

  • Bekkenkamp, J. J. (2000). Visiemanagement: Tussen droom en werkelijkheid??? Summa, 31(2), 12-15. [details]

  1997

  • Bekkenkamp, J. J. (1997). God: what's in a name. De aan- en afwezigheid van God als teken van theologische ir/relevantie. Mara : Tijdschrift voor Feminisme en Theologie, 10/3, 16-20. [details]
  • Bekkenkamp, J. J. (1997). Liederen van Bernard Huijbers 1968-1975 [Review of: B. Huijbers. Als daar muziek voor is: liederen van Bernard Huijbers 1968-1975]. Uittocht, dec.1997, 19-21. [details]
  • Bekkenkamp, J. J. (1997). Op zoek naar een alternatief voor de bijbel. Hervormd Nederland, 25/25, 5-7. [details]

  1996

  • Bekkenkamp, J. J. (1996). Een geheugen van schaduw en steen. Herinnering en vergetelheid bij Duras en Yourcenar. Lover : Tijdschrift over Feminisme, Cultuur en Wetenschap, 23(2), 14-21. [details]

  1995

  • Bekkenkamp, J. J. (1995). Lezen vrouwen de bijbel anders? Mara : Tijdschrift voor Feminisme en Theologie, 2, 21-24. [details]
  • Bekkenkamp, J. J. (1995). Poste Restante. Feministische berichten aan het postmoderne [Review of: R. Braidotti. Poste Restante]. Mara : Tijdschrift voor Feminisme en Theologie, 4, 28. [details]

  1994

  • Bekkenkamp, J. J. (1994). Over de poëzie van Judith Herzberg. Mara : Tijdschrift voor Feminisme en Theologie, 8(9).

  Talk / presentation

  • Bekkenkamp, J. J. (speaker) (1-11-2007). Death and Beyond, ASCA (Amsterdam School for Cultural Analysis) conference, Amsterdam.
  • Bekkenkamp, J. J. (speaker) (29-9-2007). Amsterdam in 514 links. Religious communities and the city, XII International meeting of the European Society of Women and Theological Research, Napels.

  Others

  • Bekkenkamp, J. (participant) (15-11-2019). humanities in the city., Amsterdam. panel discussion of scientist, starters, tourist sector and the city of Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • Bekkenkamp, J. (participant) (3-6-2019). Humanities & AI, Amsterdam. Humanities & AI: Chances for Value Creation (organising a conference, workshop, ...).
  • Bekkenkamp, J. (other) (28-4-2019). bloemlezen (other).
  • Bekkenkamp, J. (other) (4-4-2019 - 7-7-2019). tentoonstelling De taal van bloemen (other).
  • Bekkenkamp, J. (participant) (23-6-2018 - 24-6-2018). bloemkapel, amsterdam. bloemkapel (organising a conference, workshop, ...).
  • Bekkenkamp, J. (participant), Ivanescu, C. (participant) & klaver, m. (participant) (23-6-2018 - 24-6-2018). heilige plekken wandeling, amsterdam. heilige plekken wandeling (organising a conference, workshop, ...).
  • Bekkenkamp, J. (participant) (12-3-2018 - 16-3-2018). boekvazen, Amsterdam. expositie boekvazen (organising a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • eigen bedrijf Zin & Zaken
   advieswerk